Leestijd 5 minuten

Bescherming tegen mensenhandel

Mensenhandel en uitbuiting komen helaas regelmatig voor in Nederland. Door het geven van voorlichting, training en ondersteuning beschermt het Rode Kruis mensen die risico lopen. Lees hier meer over mensenhandel en onze hulp.

40 miljoen

SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

Wereldwijd schatten organisaties het aantal slachtoffers van mensenhandel op 40,3 miljoen. De slachtoffers worden onder meer gedwongen tot prostitutie, tot werken onder zeer slechte omstandigheden, tot bedelen of tot criminele activiteiten, zoals drugssmokkel of diefstal. Dit alles heeft grote psychische en fysieke gevolgen die vaak lang duren.

1.000

SLACHTOFFERS IN NEDERLAND IN BEELD

In Nederland worden ieder jaar zo’n 1.000 slachtoffers van mensenhandel geregistreerd. Dit is helaas slechts het topje van de ijsberg. Veruit de meeste slachtoffers krijgen geen hulp om uit hun schrijnende situatie te komen. Zij kunnen of durven geen steun te vragen en door mensen in hun omgeving worden signalen niet opgemerkt. De groepen die het grootste risico lopen zijn jongeren en migranten, vooral ongedocumenteerden, arbeidsmigranten en vluchtelingen. Daarom richt het Programma Mensenhandel van het Rode Kruis zich op deze doelgroepen.

1300

MEISJES VAN MIDDELBARE SCHOOLLEEFTIJD

Volgens de Nationaal Rapporteur Mensenhandel worden ieder jaar zeker 1.300 meisjes in de middelbare schoolleeftijd slachtoffer van seksuele uitbuiting (ook wel: loverboyproblematiek). Dit zijn gemiddeld 2 meisjes per middelbare school.

Marieke van den Berg van het Programma Mensenhandel: “Betrouwbare schattingen ontbreken over jongens die slachtoffer worden en over jongeren die gedwongen in de criminaliteit belanden. Maar uit recente onderzoeken in Zeeland en Rotterdam bleek dat daar veel jongeren te maken hadden gehad met uitbuiting. Zij brachten bijvoorbeeld drugpakketjes rond of waren geldezel door crimineel geld tijdelijk op hun bankrekening te zetten. Ook gedwongen prostitutie onder jongens komt vaker voor dan gedacht. Mensenhandel onder scholieren lijkt daarmee een nóg groter probleem dan eerder werd vermoed.”

12.000

SCHOLIEREN BEREIKT MET LESPAKKET

Zeker 4 op de 10 middelbare scholen hebben met mensenhandel en uitbuiting van scholieren te maken. Onderwijsprofessionals weten vaak niet hoe ze dit kunnen herkennen of met hun leerlingen kunnen bespreken. In het project ‘Mensenhandel (niet) op school’ werken we samen met Fier en het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) om scholieren te beschermen. We geven training aan docenten (meer dan 400 deelnemers tot nu toe) en ontwikkelden lesmateriaal over mensenhandel om scholieren weerbaarder te maken. Al zeker 12.000 scholieren hebben met dit lespakket gewerkt.

250

BUITENLANDSE SLACHTOFFERS BEGELEID

Sinds 2009 geven we juridische ondersteuning aan buitenlandse slachtoffers van mensenhandel. Inmiddels heeft het Rode Kruis 250 mensen uit zo’n 50 verschillende landen van juridische hulp voorzien. Migranten die uitbuiting meemaakten, kunnen niet altijd veilig terug naar hun land. Voor hen bestaat een mogelijkheid voor een verblijfsvergunning. De aanvraagprocedure is ingewikkeld, zeker voor slachtoffers met trauma’s en taalproblemen. Rode Kruis-vrijwilligers staan hen één op één bij. Ze leggen de procedure uit, helpen met een goede onderbouwing van de aanvraag en gaan mee naar afspraken met een advocaat en de ambassade.

35

VRIJWILLIGERS

Naast 5 beroepskrachten zijn er nu zo’n 35 vrijwilligers actief bij het Programma Mensenhandel. Zij bieden langdurige juridische ondersteuning aan buitenlandse slachtoffers tijdens vaak ingewikkelde procedures. Vrijwilligers hebben relevante juridische kennis en volgen trainingen, zoals Interculturele Communicatie en Mentale Eerste Hulp voor slachtoffers van mensenhandel. De vrijwilligersteams in Utrecht, Groningen/Drenthe, Rotterdam en Eindhoven ondersteunen slachtoffers bij opvanglocaties. Vanwege de complexiteit van de cases sturen de coördinatoren van Programma Mensenhandel de vrijwilligers rechtstreeks aan.

4.000+

DEELNEMERS E-LEARNING HERKENNING MENSENHANDEL

Jaarlijks blijven duizenden slachtoffers buiten beeld. Vooral (nieuwe) migranten die niet altijd hun weg weten te vinden in Nederland. We bereiken hen door hulpverleners die met migranten werken te wijzen op de signalen van mensenhandel. We ontwikkelden een e-learning voor Rode Kruis, COA, VluchtelingenWerk en steunorganisaties voor ongedocumenteerden. Al meer dan 4.000 hulpverleners hebben in 35 minuten kennis opgedaan over mensenhandel, de signalen en hoe ze kunnen handelen. Doe mee met onze e-learning!

10.000

FLYERS UITGEDEELD AAN VLUCHTELINGEN UIT OEKRAÏNE

Mensen die op de vlucht zijn na een conflict lopen extra risico om slachtoffer te worden van uitbuiting of mensenhandel. Dus ook vluchtelingen uit Oekraïne. Via de Humanitaire Servicepunten en opvanglocaties hebben we 10.000 flyers uitgedeeld om hen bij binnenkomst te waarschuwen voor mensen met kwade bedoelingen. Ook stond er informatie op over hun rechten en over de beschikbare hulp. Samen met FairWork maakten we ook een flyer over veilig op zoek gaan naar werk. Dit vanwege het grote risico op arbeidsuitbuiting.

3

SOORTEN TOOLKITS

Mensenhandel voorkomen en slachtoffers bijstaan, kunnen we niet alleen. Zo ontwikkelden we met partners 3 verschillende toolkits voor de asielketen, voor organisaties die werken met ongedocumenteerden en voor middelbare scholen. Zo’n toolkit bevat onder meer een signalenkaart en kernboodschappen om het onderwerp met betrokkenen te bespreken.