Leestijd 5 minuten

Brabant-Noord

Het district Brabant-Noord wordt vaak verward met Noord-Brabant, de provincie. In Brabant-Noord wonen, werken en recreëren ruim 650.000 inwoners in 11 gemeenten. Dat zijn Bernheze, Boekel, Boxtel, Heusden, 's-Hertogenbosch, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad, Oss, Sint-Michielsgestel en Vught. Het is een bosrijk en landelijk gebied met stedelijke kernen. 

Leestijd 5 minuten

Op een sinaasappelkistje

Voorzitter Norbert van Berckel van district Brabant-Noord is trots en eerlijk. Hij durft ook te zeggen waar hij minder blij mee is. Want door dat uit te spreken, kom je verder. Zijn Brabant-Noord is het gebied waar de Spaanse wielerkoers de Vuelta doorheen racet en waar vrijwilligers van het Rode Kruis actief en betrokken zijn. Ook zij durven te zeggen waar het op staat.

 

Wat maakt Brabant-Noord zo bijzonder?

“Onze vrijwilligers zijn gedreven, actief en betrokken. Je moet als bestuurder van goeden huize komen om veranderingen door te voeren. Vanuit hun ervaring, verantwoordelijkheidsgevoel en passie zeggen vrijwilligers: ‘Kom eens uitleggen hoe je dat had bedacht. En weet je dat zeker, een aantal jaar geleden probeerden we dit ook?’ Dan stap ik op een sinaasappelkistje om het toe te lichten. Die interactie is prettig, want je krijgt een betere organisatie en het houdt mij scherp. We betrekken vrijwilligers bij wat we in het district doen. We moeten over de afdelingsmuurtjes heen kijken zodat je van een Bossche of Boekelse vrijwilliger een Brabant-Noordse vrijwilliger maakt. Het zijn de mensen die het verschil maken, even die extra helpende hand. In het boek Buitengewoon betrokken staan niet voor niets drie vrijwilligers uit Brabant-Noord.

Verder is het bijzonder dat we als eerste district in Nederland met behulp van data-analyse van 510 gevaren beter kunnen inschatten. Dat is gericht op de zeven basislevensbehoeften. Als de Maas buiten haar oevers treedt, waar kunnen we dan overstromingen verwachten? Wat moeten we dan inrichten aan hulp? De gegevens van ons district delen we met partijen in de Veiligheidsregio. We zetten het Rode Kruis daarmee goed op de kaart.”

In Brabant-Noord werken we hard aan een hechte, districtbreed vrijwilligersgemeenschap. Wij zijn trots om voor dit mooie district te werken!

Waar ben je het meest trots op?

“In Brabant-Noord hadden we in de coronatijd zes vaccinatielocaties. Uniek! We hebben dat bijna tot het einde aan toe met vrijwillige inzet kunnen draaien. We zoeken altijd naar waar we het verschil kunnen maken. Zo zijn wij in opdracht van de gemeenten het eerste aanspreekpunt voor de 350 particulier ondergebrachte Oekraïners in ’s-Hertogenbosch. In plaats van afwachten, boden we onze hulp actief aan. Ik vind het logisch dat we dat doen, maar het is een compliment dat de manier waarop wij dit aanpakken landelijk wordt overgenomen. Mooi was ook de bijeenkomst begin mei voor deze groep. Oekraïners kwamen beduusd, bescheiden en terughoudend binnen, maar ze zongen Oekraïense liedjes met elkaar in het busje terug naar hun gastgezinnen. Zo blij waren ze elkaar te ontmoeten. Sommigen bleken slechts twee straten van elkaar te wonen. Het is geen noodhulp, maar we dragen bij aan geestelijk en sociaal welzijn en stimuleren zelfredzaamheid.”

Bijeenkomst gastgezinnen en inwonende Oekraïners.

Hoe verloopt de samenwerking tussen de centrale organisatie en het district?

“We hebben heel goede contacten met de landelijke organisatie. Het een kan niet zonder het ander. Het district is het doorgeefluik van het beleid dat landelijk wordt gemaakt. Ik vind het nuttig om af en toe naar het verinigingskantoor te komen om te horen wat er speelt, maar ook om het geluid vanuit onze vrijwilligers te laten horen. Of om goede ideeën door te geven. In ons district wordt in toenemende mate gecollecteerd via Goede Doelen Weken. Mensen krijgen thuis een enveloppe en kunnen bij het geld dat ze daarin doen zelf aangeven welk goed doel ze daarmee willen steunen. Wij doen daaraan mee en het blijkt dat het Rode Kruis hierdoor veel extra geld ophaalt. Het is inmiddels onderdeel geworden van de collecteaanpak vanuit de centrale organisatie.

Iets waar ik niet trots op ben is het wij-zij denken tussen vrijwilligers en beroepskrachten. En - ik zeg het maar gewoon - het gemekker daarover. Vanuit hun grote passie en betrokkenheid en een diep verlangen gehoord te worden, bespeur ik soms een verongelijktheid. 'Wat hebben ze in het verenigingskantoor nu weer verzonnen?'. We hebben de koe bij de horens gevat en zijn met een bus vrijwilligers naar het verenigingskantoor gegaan. Dat heeft goed gewerkt en zorgt voor wederzijds begrip.”

3 PROJECTEN UITGELICHT

1

Zes vaccinatiestraten

“In geen enkel ander district waren zoveel vaccinatiestraten als bij ons. Iedereen werd ingezet. De vrijwillige inzetten zijn bijna tot het einde toe doorgegaan. Dat heeft een behoorlijke wissel getrokken. Normaal help je bijvoorbeeld bij de watersnood in Limburg en als je eenmaal in bed ligt, is het klaar. Hier kwam geen einde aan. Mensen waren op.” 

2

Opvang aan ontheemden

"Voor het Centraal Orgaan Asielzoekers boden we winter 2015 en opnieuw in 2021 driehonderd Syrische en Afghaanse vluchtelingen een plek in het Autotron in Rosmalen. We leverden bedden, inventariseerden wat aan kleding nodig was aan en zorgden daarvoor. Dit doen we nog steeds: de noodhulp lijkt structureel geworden. Later kwam er de hulp aan Oekraïense vluchtelingen bij."

3

Voorlichting 

"Gelukkig kunnen we na de coronatijd op basisscholen weer aan voorlichting en educatie over EHBO en ons werk doen. Het is heel belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd een keer worden geconfronteerd met EHBO-handelingen, zodat ze in het dagelijkse leven in zulke situaties niet verstijven van de schrik. We leren ze dat ze kunnen handelen en vertellen hoe ze dat kunnen doen."

Een van de zes vaccinatiestraten in Brabant-Noord

Waar liggen de uitdagingen in het district?

“Een van de uitdagingen is de fitheid van vrijwilligers. Ik zou graag voor de vrijwilligers die inzetten draaien bij evenementenhulp een fitheidstest willen doen. Waarom bieden we niet de mogelijkheid aan om een jaar gratis te sporten? Ook zou ik het gevoel van saamhorigheid willen vergroten. Het is nog steeds teveel gebaseerd op de eigen afdeling. Ik wil ernaar toe dat vrijwilligers ook graag inzetten draaien twee dorpen verderop. In oktober gaan we een dag organiseren voor alle vrijwilligers en hun familieleden. Dat is in 2017 goed ontvangen en vergroot ook het gevoel van samen. Uitdaging is verder dat veel van onze vrijwilligers ook in de zorg werken. De drukte na de pandemie is voor hen nog niet voorbij. Hoe gaan we om met de balans tussen werk, vrijwilligerswerk en privé?”

LEUK OM TE WETEN

300

vrijwilligers actief

14

is de leeftijd van de jongste vrijwilliger; hij is actief in het jeugdhonk in Oss

86

is de oudste vrijwilliger. Hij runt de contactcirkels

Meer over Norbert

Norbert van Berckel begon in 2014 als districtsvoorzitter. Daarnaast is hij directeur van stichting Kenniscentrum Filantropie. Hij is 58 jaar oud en voelt zich midden 40. Norbert zegt graag waar het op staat. “Veel problemen komen voort omdat mensen zichzelf belangrijker vinden dan het grote geheel.” Hij draagt het stokje over aan Maarten Fonk van Noord-Holland Noord, omdat het district goed bezig is onder de rook van Amsterdam.

Voorzitter Norbert van Berckel