Vrijwilligers Logistiek Centrum Alphen aan den Rijn

Leestijd 5 minuten

Ongeacht de interventie hebben onze vrijwilligers materiaal nodig om hulp te bieden aan mensen in nood. Het Rode Kruis heeft twee logistieke centra in Nederland die onze Noodhulp, Evenementenhulp, andere interventies en medische inzetten ondersteunen met materiaal. Wij volgden de logistiek vrijwilligers van de locatie Alphen aan den Rijn. Ze beschikken over veel professionaliteit en expertise op het gebied van medische middelen en materialen.  

08:00

TOOLBOX-MEETING

De dag begint met een Toolbox-meeting. Bij deze bijeenkomst worden de taken en prioriteiten van de dag besproken. Samen maken de vrijwilligers een dagplanning. Ze verdelen de werkzaamheden en iedereen kan aan de slag. Met één Rode Kruis-medewerker en zo’n zestien vrijwilligers wordt het centrum draaiende gehouden. Deze locatie fungeert als een medische hub, met eigen ambulances, voertuigen en medische apparatuur die aan grote evenementen van het Rode Kruis worden uitgeleend. Het Logistiek Centrum Alphen aan den Rijn werkt volgens het principe One Stop Shop: één loket voor alle benodigdheden. 

09:00

TECHNISCHE CONTROLE VOERTUIGEN

Wekelijks worden alle voertuigen gecontroleerd. Zo worden onder meer bandenspanning, oliepeil, remmen en brandstof aan de hand van een checklist bijgehouden. Vrijwilligers Rinus en Ton zijn samen al meer dan 70 jaar actief bij het Rode Kruis. Ze zorgen dat de voertuigen klaar staan voor een dienst. Ton: “Veiligheid staat voorop. We willen voorkomen dat de ambulances, quad en medische voertuigen niet veilig zijn of onderweg stil komen te staan.” Het wagenpark telt vijftien voertuigen.

 

 

10:00

SPOEDZORG-TAS CHECKEN

In een Spoedzorg-tas zitten meer dan 350 unieke items die stuk voor stuk aan de hand van een barcode geregistreerd worden in het systeem. Dit systeem geeft precies aan wanneer welk onderdeel vervangen moet worden. Er gelden strenge eisen voor houdbaarheid en geldigheid. De tassen worden altijd door twee personen gecontroleerd. Het checken van een Spoedzorg-tas kost ongeveer 60 minuten. 

11:15

INHOUDELIJKE CONTROLE MEDISCHE VOERTUIGEN

Na de technische controle van de voertuigen volgt een check van de medische benodigdheden aan boord. Tijdens dit proces worden alle medische apparatuur en middelen nagelopen. Ook de werking van de brancard wordt gecontroleerd. Ton: “Het is belangrijk dat al het materiaal in de voertuigen compleet is en niet over de datum. We kunnen het ons niet permitteren dat een arts of ambulancemedewerker misgrijpt. Het gaat immers over het redden van mensenlevens."

11:45

EIGEN APOTHEEK

Heel bijzonder: het logistiek centrum in Alphen aan den Rijn beschikt over een eigen apotheek. Met een constante binnentemperatuur van rond 17 graden voldoet deze apotheek aan de voorwaarde voor het bewaren van medicatie. Deze apotheek kan - met behoud van de koele temperatuur -  verhuisd worden naar een groot evenement. Denk bijvoorbeeld aan de Nijmeegse Vierdaagse en Zwarte Cross. Titia (hier op de foto) is samen met een collega-vrijwilliger verantwoordelijk voor de aansturing van de vrijwilligers. Omdat zij heel veel doet voor het Rode Kruis en in het bijzonder voor het Logistiek Centrum ontving zij kort geleden de bronzen Medaille van Verdienste.

13:00

ACUTE NOOD

Voorbereid zijn op acute nood is de kracht van het Rode Kruis. In het logistiek centrum worden pakketten samengesteld voor onderdak, verkoeling,  zeer complexe medische zorg en kleding. Ook de samenstelling en inhoud van deze pakketten wordt regelmatig gecontroleerd. Herman: "Als we gebeld worden voor ondersteuning kunnen we heel snel materiaal leveren. Het maakt niet uit of het gaat om lig-eenheden met hygiënepakketten, EHBO-tassen, kleding of een koelbad met handdoeken."

14:00

VEILIGHEID VOOROP

In een logistiek centrum zijn overzicht en veiligheid van groot belang. Dit is ook het eerste dat opvalt als je binnenkomt, alles is strak geordend. Een taak van de vrijwilligers is het veilig en overzichtelijk opbergen van de materialen.

15:00

RETOUR AED’S 

Het logistiek centrum beschikt over vijftig AED’s die door de vrijwilligers zelf worden onderhouden. Dit zijn automatische externe defibrillatoren. Elke AED die terugkomt van een inzet wordt volledig gecontroleerd en opnieuw in het systeem geregistreerd.

16:00

MEDISCHE ONE STOP SHOP

Indrukwekkend aan de vrijwilligers op deze locatie is de diversiteit aan expertise. Het team beschikt over technische kennis van voertuigen, medische bagage en knowhow over medische apparatuur. Locatiemanager Remko Wiersema omschrijft de vrijwilligers als betrokken, verantwoordelijk en professioneel. "Ik doe dit werk om mensen te helpen zonder enige vorm van voorbehoud. Ik zou niet ver komen zonder deze mooie club mensen."