Leestijd 5 minuten

Hulpverlening in het buitenland

Het Nederlandse Rode Kruis zendt jaarlijks medewerkers uit naar partnerlanden. Lees hier over onze gedelegeerden en de impact van hun werk. 

20

EXPERTS PER JAAR

Het Nederlandse Rode Kruis kan jaarlijks 15 tot 20 experts inzetten bij internationale noodoperaties. De humanitaire noden van de nationale vereniging bepalen waar mensen naartoe worden gestuurd. Een gedelegeerde is vaak een universitair opgeleide trainer, adviseur, management- en/of informatiespecialist die in staat is om complexe situaties te analyseren en gedegen aanbevelingen te doen over hoe verder te gaan. Tegelijk brengen ze de behoeften van slachtoffers overeen met de steeds complexere vereisten.

59

GEDELEGEERDEN OP MISSIE

Tot nu toe zijn er in 2022 59 gedelegeerden voor het Nederlandse Rode Kruis op missie gestuurd of waren al op missie aan het begin van dit jaar. Het merendeel hiervan is actief in een van de 12 partnerlanden of bij een overzeese afdeling. Daarnaast werden medewerkers van het Nederlandse Rode Kruis uitgezonden als  gedetacheerde van het Internationale Rode Kruis en op verschillende snelle response missies. Van die 59 zijn er 12 voor die voor gemiddeld 3 maanden op de bewuste bestemming, terwijl de rest van de groep gemiddeld 1 jaar verblijft. Zo zijn er dit jaar experts gestuurd naar Polen, Hongarije, Malawi, Roemenië en Armenië. 

5

SECTOREN NOODHULP

We hebben 5 sectoren voor noodhulp:

 1. Management van noodhulp-operaties;
 2. Informatiebeheer;
 3. WASH: projecten op het gebied van water, sanitatie en hygiëne;
 4. Hulp bij rampen;
 5. Communicatie.

5

KERNACTIVITEITEN

Camelia Marinescu is via het Internationale Rode Kruis als Field Coordinator uitgestuurd om het Roemeense Rode Kruis te ondersteunen bij het organiseren van veldactiviteiten (relief). Hier had ze 5 kernactiviteiten:

 1. Ondersteunen van de nationale vereniging en het Internationale Rode Kruis bij onder meer project/programma & ontwerp, opzet, planning en uitvoering;
 2. Ondersteuning van het ontwerp en het opstellen van het initiële operationele plan in afstemming met de nationale vereniging;
 3. Assisteren van medewerkers en vrijwilligers van de nationale vereniging om project- en programma-activiteiten effectief uit te voeren;
 4. Afstemming met het Internationale Rode Kruis;
 5. Algemene ondersteuning van de operatie.

12

NAUWE SAMENWERKINGSVERBANDEN 

Het Nederlandse Rode Kruis heeft 12 nauwe samenwerkingsverbanden met landen die zijn aangesloten bij het Rode Kruis of de Rode Halve Maan. Dit zijn Haïti, Libanon, de Palestijnse gebieden, Mali, Ivoorkust, Ethiopië, Centraal Afrikaanse Republiek, Sudan, Zuid-Sudan, Oeganda, Zambia en de Filipijnen. Het Nederlandse Rode Kruis ondersteunt de partners rechtstreeks bij de ontwikkeling en implementatie van programma's en het verder uitbouwen van de nationale beweging. In elk van deze landen heeft het Nederlandse Rode Kruis een vertegenwoordiger (Country Representative) en een team van gedelegeerden.

3

EXPERTISEGEBIEDEN 

Naast de bijdragen aan noodhulp heeft de internationale afdeling hulpverlening ervoor gekozen om zich te richten op 3 expertisegebieden.

 1. Met behulp van data en digitale oplossingen zorgt ons 510 team ervoor dat de humanitaire hulp sneller, kosteneffectiever en van betere kwaliteit wordt.
 2. Ook gebruiken we onze expertise op het gebied van water, sanitatie en hygiëne bij de verschillende projecten wereldwijd.
 3. Daarnaast ondersteunen we andere afdelingen van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan op het gebied van financiële duurzaamheid. We helpen de partners bij het generen van inkomsten uit meerdere (voornamelijk binnenlandse) bronnen en ondersteunen hen bij het duurzaam beheren van deze middelen.

10-tallen miljoenen

GETROFFEN PAKISTANI  

De overstromingen in Pakistan zijn van een ongekende schaal en raken tientallen miljoenen mensen. Pim Kemperman, gedelegeerde in Pakistan: “Naast de directe impact van verloren levens en verwoeste huizen heeft het water ook voor de lange termijn een enorme invloed. Oogsten zijn verwoest, vee is verdronken of heeft geen voer meer. Ziektes als cholera verspreiden zich snel en muggen gedijen in het stilstaande water en verspreiden dengue en malaria. De Pakistaanse Halve Maan en het Internationale Rode Kruis bieden noodhulp voor de meest kwetsbare getroffenen. De lokale hulporganisatie distribueert onder meer tenten, zeildoeken, dekens en hygiënekits. Ook biedt de Halve Maan financiële hulp aan getroffen huishoudens en zet het mobiele gezondheidsklinieken.”