Leestijd 5 minuten

 DE + VAN NOAH VAN DER VAART

“Diversiteit gaat over rechtvaardigheid”

Vier dagen per week loopt hij strak in het pak bij de Hoge Raad. Behalve op dinsdag, dan mag het allemaal iets losser. Noah van der Vaart (29) doet naast zijn baan als business consultant vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis. Sinds een half jaar versterkt hij het team Diversiteit en Inclusie (D&I). “Discussies over diversiteit zijn altijd persoonlijk en moeilijk, maar we moeten ze voeren.” 

Diversiteit en inclusie lijken wel een modetermen. Je kunt geen krant openslaan of een talkshow kijken zonder dat het gaat over een inclusieve, diverse samenleving waarin iedereen kan meedoen, ongeacht geslacht, leeftijd, huidskleur, afkomst of seksuele voorkeur. “Er is geen organisatie waar diversiteit en inclusie, of juist het gebrek daaraan, niet spelen," zegt Noah.

Daarom is hij blij dat hij een half jaar geleden bij het team van Faiza El Khayari, themaleider D&I, aan de slag kon. “Ik heb het met vrienden en kennissen in de kroeg vaak over dit onderwerp. Via via kwam ik in contact met Faiza, de diversiteitstijger van het Rode Kruis. We hadden een inspirerend gesprek en zo ben ik erin gerold. Een intellectuele uitdaging. Discussies over diversiteit zijn altijd persoonlijk en moeilijk, maar we moeten ze voeren.”

 

Intrinsieke motivatie

Voor de voormalig student Politicologie en Internationale Betrekkingen is het een thema dat hem na aan het hart ligt. “Ik ben een man van kleur en dat alleen al maakt dat ik me ervoor wil inzetten. Ik voel een enorme intrinsieke motivatie,” zegt hij. Noah’s moeder heeft een Surinaamse achtergrond en zijn vader is van Nederlandse komaf. Noah groeide op in Drenthe en studeerde in Amsterdam. 

“We willen misschien graag dat kleur er niet toe doet, maar je ziet op veel plekken een meerderheidscultuur van mensen van westerse komaf. Op school, bij mijn studie en op het werk ben ik telkens in de minderheid. Ik ben me altijd bewust van mijn huidskleur. En net als velen, heb ook ik ervaring met discriminatie en racisme - hoe subtiel ook. Als je jong bent moet je daarmee leren omgaan. Nu wil ik mijn kennis en ervaring graag ombuigen naar iets positiefs. Ik wil iets constructiefs bijdragen zodat inclusie de norm wordt.”

“Ik ben me altijd bewust van mijn huidskleur”

Eerlijke afspiegeling

Het Rode Kruis zet stappen naar een meer inclusieve en diverse organisatie. “Er is bij bedrijven en organisaties behoefte aan verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten. Een divers, inclusief personeelsbestand, dat een eerlijke afspiegeling is van de samenleving, heeft een grote meerwaarde. De andere zienswijzen, denkkracht en kwaliteiten zijn een aanwinst. De vrijwilligersbestand van het Rode Kruis, dat extreem belangrijk werk doet en als noodhulporganisatie een grote impact heeft, moet een betere afspiegeling worden van de mensen die het ondersteunt," vindt Noah. 

Het team D&I wil bijdragen aan meer bewustzijn binnen de organisatie. Zo hielp Noah mee aan het organiseren van de Dag van de Diversiteit op 4 oktober. Ook werkt hij aan een onderzoek over het gebruik van data om diversiteit en inclusie inzichtelijk te maken. “Ik onderzoek of we doelen binnen de wettelijke kaders meetbaar kunnen maken. Je mag de culturele en seksuele achtergrond van mensen onder bepaalde voorwaarden bijhouden, als de deelnemers daar expliciet toestemming voor geven. Het moet het doel dienen van meer diversiteit en inclusie,” zegt Noah. 

“Als je wacht tot diversiteit zichzelf afdwingt, kun je lang wachten.”

Herkennen in de organisatie

Voor hem is dit een kans om zijn kennis als projectmanager en business consultant toe te voegen aan het team. “Ik vind het moreel belangrijk dat iedereen een eerlijke kans krijgt om zijn of haar passies en kwaliteiten te gebruiken. Bovendien presteren diverse en inclusieve organisaties beter. Ze spelen beter in op de behoefte van de klanten of gebruikers, zijn productiever en leveren meer geld op. Vertaald naar het Rode Kruis zou dat betekenen dat meer mensen zich in de organisatie herkennen en zich als vrijwilliger aanmelden. De kwaliteit van de hulpverlening zou bovendien beter zijn, aangezien het de gemeenschappen vertegenwoordigt die het ondersteunt.”

 

Voorstander van quota 

Noah is voorstander van quota voor vrouwen of mensen met een andere culturele achtergrond of kleur. “Dit is mijn persoonlijke mening. Ook al is een quotum een imperfect middel, het is een manier om iets te doorbreken. Als je wacht tot diversiteit zichzelf afdwingt, kun je lang wachten. Dan wordt er te weinig voortgang geboekt. Ik ben voor inclusieve werving en bij geschiktheid kiezen voor mensen met een andere achtergrond. Daar wordt de organisatie alleen maar beter van."