Leestijd 5 minuten

Noord-Holland Noord

Water, zand, duinen. District Noord-Holland Noord beslaat zo’n beetje de hele kustlijn van Noord-Holland: van Zaanstad tot waddeneiland Texel. Het district werkt met twee veiligheidsregio's: Noord-Holland Noord (16 gemeenten) en Zaanstreek Waterland (7 gemeenten). Alkmaar, Den Helder, Dijk en Waard (het voormalige Heerhugowaard) en Hoorn tellen elk meer dan 50.000 inwoners. Het districtskantoor is in Alkmaar gevestigd, de stad met de kaasmarkten waar ook vaak Rode Kruis-vrijwilligers actief zijn.

Leestijd 5 minuten

Nieuwe groepen vrijwilligers aantrekken

Zijn district is niet helemaal ongeschonden uit de coronacrisis gekomen. Maarten Fonk van Noord-Holland Noord is daarom hard op zoek naar nieuwe mensen. Het liefst uit  groepen die ondervertegenwoordigd zijn. Zij kunnen aan de slag in een prachtdistrict met veel strand en mooie polders. 

 

Wat maakt Noord-Holland Noord zo bijzonder?

“Voor het antwoord zou ik ons district moeten afzetten tegen andere. Dat wil en kan ik niet, want elk district is bijzonder. Als ik toch iets moet noemen: het werk wordt bepaald door onze betrokken vrijwilligers en coördinatoren die - terecht - heel kritisch kunnen zijn. Ook de staf met de districtsmanager geven er kleur aan. Bijzonder is ook dat we serieus bezig zijn met vernieuwingen om de interne organisatie op orde te krijgen. Zo bewaken we de inzetbaarheid van de vrijwilligers en coördinatoren. Wat willen vrijwilligers zelf en waar kunnen ze het best worden ingezet? Daarom willen we de communicatie met vrijwilligers en coördinatoren herstellen. Die heeft geleden onder de coronaperiode; het was toen niet mogelijk om bijeenkomsten te organiseren of  om elkaar te ontmoeten. Verder vertalen we het strategische beleid van het Rode Kruis, dat in 2021 is ingezet, naar de regio. In groepen denken we na over innovatie en over hoe we de landelijke strategie op het gebied van onderdak, voedsel, ondersteuning in (thuis)zorgorganisatie en psychosociale hulp kunnen oppakken.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis is een warme maaltijd voor sommige mensen niet meer vanzelfsprekend. Het Rode Kruis helpt de meest kwetsbaren met onder andere een warme maaltijd.

Waar ben je het meest trots op?

“Het is misschien een cliché, maar op de vele vrijwilligers die het ondanks de zware coronatijd hebben volgehouden. Ze zijn zich blijven inzetten voor mensen die het nodig hebben. Dat was een opgave, zeker omdat wij elkaar niet meer konden zien. Alle ontmoetingen vielen weg en evenementen werden afgelast. De motivatie verdween voor sommigen en komt nu gelukkig weer terug. Verder ben ik trots op het stafbureau en de districtsmanager. We zijn een kwetsbare organisatie: we hebben niet voor elke functie drie vervangers. Daarom ben ik zo blij met een redelijk nieuw bestuur waarin twee trainees jongerenbestuurders zitten. Het doel was om te verjongen en dat lukt. Je ziet dat zij op een dynamische manier bezig zijn om jongeren te interesseren voor het Rode Kruis. Heel belangrijk.” 

Hoe verloopt de samenwerking tussen de centrale organisatie en het district?

“De samenwerking gaat goed, maar ik roep elke keer dat het belangrijk is om elkaar te blijven informeren. Je moet weten wat elkaars dilemma’s zijn. Het uitvoerende werk wordt gedaan door vrijwilligers die in de districten actief zijn. Als je denkt dat je het verenigingskantoor moet informeren, moet je dat proactief doen en niet afwachten tot iemand van het kantoor in Den Haag eens vraagt hoe het gaat. Omdat de mensen daar het beleid uitzetten, nodigen wij ze soms uit om mee te lopen. Het is heel goed dat ze op z’n tijd met de poten in onze districtsblubber staan.”

Het Rode Kruis biedt een cursus aan speciaal voor vrouwen. Tijdens de cursus werken deze vrouwen aan hun weerbaarheid en zelfvertrouwen zodat ze kunnen en durven anticiperen bij diverse (nood)situaties.

TOP 3 INZETTEN

1

Vluchtelingenopvang

“Er gaat veel tijd en energie naar de vluchtelingenopvang in Zaandam. We hebben er een soort kledingbank en de pilot Life Talks waar vluchtelingen hun verhaal kwijt kunnen. Getrainde vrijwilligers bieden een luisterend oor en verwijzen mensen eventueel naar professionele zorg. Momenteel kijken we of we deze werkzaamheden kunnen uitbreiden naar andere opvanglocaties. Daarnaast bieden we ondersteuning aan de crisisnoodopvang van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.”

2

Educatie

"We doen veel aan educatie. In de eerste helft van dit jaar gaven we 56 gastlessen over alarmnummer 112 op basisscholen. Daar bereikten we 1.200 leerlingen mee. Daarnaast gaven we 6 EHBO-cursussen aan kinderen, 13 workshops Goed Voorbereid (om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen) en 45 publiekscursussen EHBO. En er is een Young Fire and Rescue Team van start gegaan."

3

Begeleid vervoer en AZ 

"In de coronaperiode hebben we met getrainde vrijwilligers veel ondersteuning geleverd aan de zorg, zoals begeleid vervoer naar huisartsenposten en ziekenhuizen. We kijken nu of we begeleid vervoer een vaste plek in ons aanbod kunnen geven. En bij voetbalclub AZ zijn vaak Rode Kruis-vrijwilligers actief."

Wat zijn de uitdagingen in het district?

“Er zijn in coronatijd nieuwe vrijwilligers gestart maar er zijn er ook afgehaakt. Een aantal evenementen moesten we zelfs afzeggen door een tekort aan EHBO’ers. Het is dus essentieel om nieuwe mensen te blijven werven. Daarnaast denken we heel bewust na hoe we nieuwe groepen voor het Rode Kruis kunnen interesseren. We zouden graag meer jongeren, mensen met een migratieachtergrond en laaggeletterden binnenhalen. We moeten niet alleen verjongen - de organisatie vergrijst -. We willen ook diverser en inclusiever worden zodat we een afspiegeling zijn van de huidige maatschappij. Bovendien zoeken we mensen met specifieke ervaringen en kennis over bijvoorbeeld huisvesting, organisatieontwikkeling en resultaatgericht management. Die zouden we graag tijdelijk op projectbasis willen inzetten. De inzet van een paar maanden per jaar past ook meteen bij de wensen en eisen van jongeren.”

112 gastlessen op basisschool Ceder Hoorn

DE CIJFERS

15%

van de vrijwilligers is tussen 18 en 30 jaar

375

vrouwelijke en 275 mannelijke vrijwilligers

84

is de oudste vrijwilliger. De jongste is16 jaar.

Bezig blijven

Deze voorzitter zit niet stil, want ‘als je ouder wordt, moet je bezig blijven’. Maarten Fonk (70) woont in Amsterdam en werkte in verschillende bestuurs- en directiefuncties in de ouderenzorg en bij woningcorporaties. Hij is al enige tijd met pensioen, maar heeft een volle agenda. Behalve zijn vrijwillige functie bij het Rode Kruis, is hij actief bij Cliëntenbelang Amsterdam. Daar is hij de trekker van een petitie voor betere huisartsenzorg. Via de Stichting Mentorschap Amsterdam  begeleidt hij een cliënt die niet in staat is om voor zichzelf op te komen. Ook werkt hij mee aan een vergroeningsproject. “Het is een kwestie van goed plannen. Bovendien houdt het me scherp en doe ik graag iets voor en met anderen.”

Maarten Fonk is sinds augustus 2021 districtsvoorzitter van Noord-Holland Noord. Hij draagt het stokje graag over aan zijn collega in Drenthe: Harwin van de Brake.

Voorzitter Maarten Fonk