Leestijd 5 minuten

Jong voor elkaar

Het Rode Kruis drijft op haar vrijwilligers. Jongeren van 18 t/m 30 jaar vormen daarbij een belangrijke bron aan kracht, visie, nieuwe energie en frisse ideeën. De jonge Rode Kruisers en de Rode Kruis Studentendesks staan midden in de samenleving en in direct contact met leeftijdgenoten. Zo kunnen zij een actieve rol spelen in de districten en krijgen zij de kans om hun talenten te ontwikkelen. En andersom leert het Rode Kruis natuurlijk veel van deze nieuwe generatie!

5.838

JONGEREN IN NEDERLAND

Verspreid over heel Nederland telt het Rode Kruis momenteel 5.838 jonge vrijwilligers die op uiteenlopende manieren in actie komen. Ze bieden bijvoorbeeld ondersteuning bij evenementen, zetten zich in bij de coronahulpverlening en geven gastlessen over EHBO, noodsituaties en humanitair oorlogsrecht op scholen. Ook hun functies zijn divers. Denk aan coördinator binnen de Nationale Jongerencommissie, trainee jongerenbestuurder in het districtsbestuur en vrijwilliger bij het data & digital team 510. 

260

IN DE CARAÏBEN

Ook op de Caribische eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten zetten jonge Rode Kruis-vrijwilligers zich met hart en ziel in voor de lokale bevolking. Zij bieden hulp op het gebied van voedsel, onderdak, ondersteuning van de gezondheidszorg en voorbereiding op rampen. De eilanden hebben van juni tot november te kampen met een orkaanseizoen. Daarnaast zijn door de coronacrisis de inkomsten uit toerisme grotendeels weggevallen. Hierdoor leven veel huishoudens onder de armoedegrens; dit maakt de situatie in de Caraïben extra zwaar.

30.461

JONGE READY2HELPERS

Van de ruim 94.000 Ready2Helpers is bijna een derde tussen de 18 en 30 jaar oud. Betrokken jongeren die zich graag namens het Rode Kruis inzetten voor hun medemens, maar niet elke week tijd hebben voor vrijwilligerswerk. Doordat zij zich hebben aangemeld voor ons burgerhulpnetwerk, staan zij op oproepbasis klaar bij nood in hun omgeving.

14

JAAR ACTIEF

In 2007 werden de eerste Studentendesks officieel geregistreerd. Het begon met een initiatief van een groep studenten om een Rode Kruis-studententeam op te zetten. Dit initiatief werd zo positief ontvangen dat het concept ‘Studentendesk’ al gauw was geboren en in verschillende districten desks werden opgezet. Het doel: jongeren informeren over en enthousiasmeren voor het Nederlandse Rode Kruis.

12

STUDENTENDESKS

Het Rode Kruis telt inmiddels twaalf Studentendesks: in Amsterdam, Delft, Den Haag, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Wageningen en Zeeland. Iedere Studentendesk valt onder de eindverantwoordelijkheid van een district. Op dit moment is Drenthe de mogelijkheden aan het verkennen om een eigen Studentendesk te starten. Lucky number 13?

300

LEDEN STUDENTENDESK

Van de 5.838 jonge Rode Kruisers zijn er 300 lid van een Studentendesk. Zij zetten zich vol enthousiasme in voor het Rode Kruis en maken andere jongeren enthousiast voor het werk dat we doen. Bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten om de hulpbereidheid te vergroten zoals EHBO-cursussen voor studenten, acties voor fondsenwerving, zoals een livestream concert of evenementen om aandacht voor nood te vergroten, zoals Break The Silence Disco en een REDx over  mentale gezondheid.

5

NIEUWE LEDEN JONGERENCOMMISSIE

De Nationale Jongerencommissie (NJC) vertegenwoordigt alle jongeren binnen het Rode Kruis op landelijk en districtsniveau. De NJC denkt mee in beleid en strategie, houdt contact met het internationale netwerk, organiseert evenementen, ondersteunt jonge vrijwilligers en Studentendesks. Ook zet deze commissie projecten en onderzoeken op voor en door jongeren. Sinds 1 september is de NJC gestart met een volledig nieuwe bezetting.

Op de foto v.l.n.r.: Tessa Speijer (Coördinator Communicatie), Kristie Burgers (Coördinator Studentendesk), Julia Beumer (Voorzitter), Kirsi van Eekhout (Secretaris en Coördinator Educatie) en Tim Zandbergen (Coördinator Evenementenhulp & Noodhulp).

4.7

STERREN

In juni organiseerde de NJC de eerste Jonge Vrijwilligersdag. Directeur Marieke van Schaik verwelkomde de jonge vrijwilligers en bedankte hen voor de inzet. Via een livestream waren er vervolgens tafelgesprekken met social ambassadeur Iris Enthoven. Naast workshops waren er diverse spelelementen, een live DJ en een gezellige borrel. Een erg leuke, leerzame en interactieve dag. Dat bleek ook uit de poll na afloop, want de Jonge Vrijwilligersdag werd gewaardeerd met een dikke 4.7 van de 5 sterren!

800.000

JONGE VRIJWILLIGERS 

In april dit jaar is de Nederlandse vrijwilliger Stef Smits uit Venray verkozen tot lid van de European Youth Coordination Committee (EYCC). Dit is de stuurgroep van het European Youth Network (EYN) dat 800.000 jonge vrijwilligers in 54 landen met elkaar verbindt. De EYCC is verantwoordelijk voor het beheer van door jongeren geleide initiatieven die zich richten op onder meer migratie, mentale gezondheid, humanitair onderwijs en klimaat. Daarnaast is de EYCC het contactpunt voor jonge vrijwilligers in de Europese regio van het Internationale Rode Kruis.