Leestijd 5 minuten

DE PLUS VAN YOLAN ROSIE

“Groeien naar nog meer inclusiviteit en diversiteit”

Ze is bijna klaar met haar master Internationale Ontwikkelingsstudies aan de Universiteit Utrecht, wordt binnenkort student-assistent en is vicevoorzitter van de jongerendenktank van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. En alsof dat niet genoeg is, zet Yolan Rosie zich volop in voor de afdeling Utrecht: als bestuurslid vrijwilligersmanagement en als ambassadeur diversiteit en inclusiviteit.

Vorig jaar oktober, midden in coronatijd, startte Yolan als bestuurslid. In die rol geeft ze leiding  op het gebied van vrijwilligersmanagement: “Vanuit het verenigingskantoor ligt er nu een beleidsplan voor de ‘reis’ die een vrijwilliger bewandelt: van werving tot afscheid. Samen met vrijwilligers en beroepskrachten van andere afdelingen kijken we hoe we dat beleid in de praktijk kunnen brengen. Ik richt mij met een groepje op hoe we vrijwilligers kunnen binden en boeien. Het plan hoe we dit willen doen, moet over een paar maanden klaar zijn.”

Behalve haar frisse en scherpe blik - “als 25-jarige kijk ik op een andere manier naar zaken dan veel ouderen” - zet Yolan ook haar kwaliteiten als verbinder in voor het Rode Kruis. “Ik vind het belangrijk om een verhaal van meerdere kanten te belichten. Een belronde om vrijwilligers te reactiveren, heb ik bijvoorbeeld aangegrepen om te horen wat er bij hen speelt. Door veel te netwerken en goed te luisteren, kun je informatie bij elkaar brengen en een compleet beeld schetsen. Dat is belangrijk voor het nemen van de juiste beslissingen.”

“Als 25-jarige kijk ik op een andere manier naar zaken”

Van ideaal naar praktijk

De keuze om vrijwilligerswerk te doen, was voor Yolan een logische: “Ik ben een idealist die de praktijk niet uit het oog verliest. Praten over idealen is mooi, maar belangrijker vind ik dat je problemen in de kern aanpakt en stappen zet. In mijn rol als ambassadeur diversiteit en inclusiviteit draag ik eraan bij dat onze organisatie nog meer een afspiegeling van de maatschappij wordt. Vrijwilligers met verschillende achtergronden kunnen namelijk verrassende kwaliteiten, vaardigheden en ervaringen inbrengen.”

Een beroepskracht binnen het district Gooi & Utrecht heeft een actieplan diversiteit en inclusiviteit opgesteld. “Samen met anderen help ik haar met de vervolgstappen. We zetten naast de website andere communicatiekanalen in, maken wervingsteksten beter leesbaar en nemen een statement over diversiteit op in de teksten. Zo bereiken we hopelijk dat nog meer mensen zich welkom voelen.”
 

De plus van het Rode Kruis

Yolan vindt het een voorrecht om als vrijwilliger een bijdrage te mogen leveren aan het Rode Kruis. “De organisatie speelt al jaren een rol van betekenis in de noodhulp wereldwijd. En die hulp is de komende decennia steeds vaker nodig. Belangrijk aspect voor mij daarbij is dat het Rode Kruis zich inzet voor álle mensen ongeacht afkomst, religie, kleur, geslacht, seksuele voorkeur en leeftijd.”

Ook de professionaliteit van de organisatie spreekt haar aan. “We hebben niet alleen oog voor de wereld ons heen, maar kijken ook wat er binnen onze eigen organisatie te verbeteren valt. Ik hoop dat die ruimte voor reflectie ertoe bijdraagt dat we intern nog meer aandacht hebben voor inclusiviteit en diversiteit. Richten we ons nu vooral op culturele diversiteit, als het aan mij ligt, breiden we die focus uit naar andere vormen van diversiteit, zoals geaardheid en gender.”