Leestijd 5 minuten

Gooi & Utrecht

Het district Gooi & Utrecht valt samen met de regio’s Utrecht en Gooi & Vechtstreek. Met ruim 1.700 km2 aan oppervlakte is het een relatief klein gebied in Nederland. Toch wonen hier zo’n ruim 1,5 miljoen mensen verspreid over steden als Utrecht, Amersfoort, Vijfheerenlanden en Veenendaal.

Leestijd 5 minuten

“We maken onze beloften waar”

Voorzitter Theo Bolta is trots op 'zijn' district Gooi & Utrecht. Een divers gebied met grote steden, kleine dorpen, bos, water en uiteenlopende hulpvragen. Ondernemend bovendien. In coronatijd waren er veel nieuwe samenwerkingen. "We wachten niet tot we worden gevraagd, maar pakken de dingen op die we signaleren." 

 

Wat maakt dit district zo bijzonder?

Er klinkt trots in zijn stem door als districtsvoorzitter Theo Bolta antwoordt: “Ons district is heel divers: de geografie, de mensen en de hulpvragen die er zijn. Er zijn grote steden, middelgrote steden, bos, water en weilanden en dat brengt allemaal diverse vraagstukken met zich mee. Zo ligt Huizen aan het IJsselmeer, waar water een belangrijk thema is, terwijl in Leersum bij heftige wind een half bos kan omvallen.”

“In de biblebelt pakken de kerken veel op. Het Rode Kruis heeft hier dan ook een andere rol dan in bijvoorbeeld het centrum van de stad Utrecht. De grote stad verschilt van het platteland, denk bijvoorbeeld aan opleidingsniveau of de mate van armoede. Ons district weet heel goed wat er speelt in de samenleving; we zitten op allerlei plekken met allerlei verschillende vrijwilligers. De diversiteit aan vrijwilligers is voor ons district heel waardevol. Iedereen heeft andere taken en mensen vullen elkaar echt aan.”

Onze EHBO’ers helpen in de Utrechtse Jaarbeurs bij het vaccineren

Wat moet iedereen over Gooi & Utrecht weten?

“We zijn een goed geoliede machine. Met alle lagen in het district - denk aan lokale kernen, besturen, beroepskrachten en het Shared Service Center (SSC) - zorgen we voor continuïteit.”

Wat dat precies betekent, legt Theo graag uit. “We hebben in de taakverdeling heel goed gekeken wie wat het beste kan doen. Zo pakken we veel regelzaken via het SCC op, zodat de locaties niet alles zelf hoeven te doen. En we doen lokaal wat daar voor de mensen van toegevoegde waarde is. Dat maakt ons sterk. We zijn daarnaast een ondernemend district; we wachten niet tot we worden gevraagd, maar pakken de dingen op die we signaleren. Die ondernemende inslag maakt dat je out of the box mag denken en nieuwe dingen kan proberen. Sommigen vinden dat leuk, anderen doen liever wat ze al deden. En bij ons is daar ruimte voor.”

LEUK OM TE WETEN

1020

vrijwilligers

25%

onder de 30 jaar

60%

is vrouw

Waar ben je het meest trots op?

“Het Rode Kruis is sinds 2014 één Nederlandse vereniging en bestaat dus niet meer uit allemaal lokale verenigingen. De afgelopen jaren maken we de beweging van ‘Ik van locatie X’ naar ‘Wij van het district Gooi & Utrecht’ en zelfs naar ‘Wij van het Nederlandse Rode Kruis’. In ons district hadden we 22 autonome kernen. Hier hebben we met elkaar, het bestuur, alle vrijwilligers en beroepskrachten, één district van gemaakt. In tijden van corona klaarden we de klussen. Het ging niet allemaal van een leien dakje, maar we hebben de inzetten gedaan die we wilden doen en maakten onze beloften waar. Van vervoer, ondersteuning op vaccinatiestraten tot helpen in verpleeghuizen. We stonden er. Hierdoor zijn we nu meer in beeld bij partijen die ons eerst nog niet kenden. Zij weten nu dat ze bij ons kunnen aankloppen. Wanneer we iets niet zelf konden oplossen, deden we een stapje extra, zoals samenwerken met partijen als de reddingsbrigade en met het landelijk kantoor in Den Haag.”
 

Vrijwilliger Frans brengt mensen die slecht ter been zijn naar de vaccinatiestraat

Hoe is de samenwerking met de centrale organisatie?
“De beroepskrachten hebben direct contact  met het team in Den Haag. De cultuur is open en ook bellen met de directie is mogelijk. We overleggen niet dagelijks met elkaar, maar soms trekken we samen op. Zo werkten we tijdens corona samen om de vaccinatiestraten met EHBO’ers vol te krijgen. We wierven nieuwe vrijwilligers, maar keken ook naar de mogelijkheden om onze vaste ploeg erbij te betrekken. We zetten er dus echt samen de schouders onder.”

TOP DRIE INZETTEN TIJDENS CORONA

1

Vervoer

“Mensen die met corona in het ziekenhuis lagen, hadden soms geen vervoer naar huis. Wij wilden ze niet bij de poort van het ziekenhuis laten staan. We overlegden met de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht en brachten de mensen thuis. Later kwam er in overleg met de GGD ook het vervoer naar de prikstraten bij. Het waren intensieve diensten, maar we stonden er.”

2

Voedselhulp

“We brachten voedselpakketten naar instanties die deze weer verder verdeelden. Zo hebben we met het FNV samengewerkt om arbeidsmigranten te helpen die geen eten hadden. Maar we ondersteunden ook anderen die tussen wal en schip vielen met boodschappenkaarten, zoals zzp'ers. We gaan dan vooraf aan tafel met de Voedselbank, zodat we niet in elkaars vaarwater zaten, maar juist schouder aan schouder staan.“

3

Helpen in verzorgingshuizen

“In het verleden hielpen we bij griepepidemieën in ziekenhuizen als het zorgpersoneel uitviel. We dachten dat dit tijdens corona ook in verpleeghuizen het geval was. We belden rond en ondersteunden, samen met het Ready2Help-netwerk, meerdere keren het verplegend personeel. Zo verzorgden we het eten, brachten bewoners naar bed en hadden gesprekken met hen.”

Waar liggen de uitdagingen?

“De grootste uitdaging is om de saamhorigheid nog sterker te maken. Dat iedereen het gevoel heeft dat we het samen doen. Het Rode Kruis groeit en kijkt steeds meer om zich heen waar in de samenleving hulp nodig is. Ik vind het mooi dat je op een organisatie kan vertrouwen dat zij, wanneer er hulp nodig is, ook klaarstaat om die hulp te bieden.”

“De nieuwe strategie vind ik goed passen bij de doelen die we ons als district stellen. Van een organisatie die gevraagd werd om hulp gaan we toe naar een nieuwe manier van werken waarin we zelf, met elkaar, de nieuwe behoefte boven tafel krijgen. Er zijn hulpvragen die je niet ziet, maar die er wel degelijk zijn. We gaan dus niet wachten tot ergens iets gebeurt, maar zoeken de vraag zelf op. Dat is een nieuwe en andere manier van werken: naar buiten treden en in gesprek gaan met andere partijen om ze te ondersteunen. In Utrecht zijn bijvoorbeeld veel ongedocumenteerden. We kijken dan met de betreffende Rode Kruis-locatie wat we lokaal kunnen doen. Het gaat er toch om dat we mensen helpen die iets niet kunnen of daartoe onmachtig zijn.”

Voorzitter Theo Bolta is trots op 'zijn' district Gooi en Utrecht

Myrna op het kantoor in Utrecht waar stichtingen boodschappenkaarten ophalen om uit te delen

En nu verder?
“We pakken de dingen op die we al deden. Na corona kunnen vrijwilligers bijvoorbeeld weer op evenementen staan en zich warmdraaien voor onze noodhulp. Maar we gaan ook kijken op welke nieuwe dingen we ons als Rode Kruis kunnen richten. We nemen daarbij steeds de zeven basislevensbehoeften als uitgangspunt, te weten: voedsel, onderdak, medische zorg, hygiëne, psychosociale zorg, menswaardig veilige plek en informatie over dierbaren. De drive is er om de ondersteuning daarbij om te zetten in daadkrachtige en zichtbare hulp.”

Stokje overdragen
Theo Bolta begon in 2016 als penningmeester. Al snel werd hij districtsvoorzitter van Gooi & Utrecht. Naast zijn werk bij het Rode Kruis is hij directeur van een IT-bedrijf, vrijwillig toezichthouder bij een mbo-instelling en staat hij graag op het toneel of helpt hij achter de schermen. Theo geeft het stokje  door aan Piet van den Bosch om Midden- en West-Brabant op de kaart te zetten.