Leestijd 5 minuten

Wat hebben bewoners van opvanglocaties echt nodig?

Het Rode Kruis heeft verschillende opvanglocaties in Nederland. We doen onderzoek om op een gestructureerde, neutrale en onafhankelijke manier in kaart te brengen waar bewoners van deze locaties behoefte aan hebben. Dit doen we vooral bij centra waar we zelf de leiding hebben, maar ook bij locaties waar een andere  organisatie of gemeente aan het hoofd staat. We luisteren naar wat mensen écht nodig hebben, zodat we met deze signalen zo nodig de hulp- en dienstverlening kunnen aanpassen.  

362

BEWONERS GEÏNTERVIEWD

Sinds maart 2022 interviewden we 362 mensen over hun eigen behoeften en die van hun familie. Van deze bewoners is 59% vrouw en 41% man. Het merendeel van de bewoners heeft de Oekraïense nationaliteit (59%). Gevolgd door bewoners afkomstig uit Syrië (17%), Nigeria (5%), Turkije (3%) en Pakistan (2%).

90%

GAF AAN GENOEG TE ETEN TE HEBBEN

De overgrote meerderheid geeft aan genoeg te eten te hebben. Wel laat 41% weten niet  tevreden te zijn over het voedselaanbod. 

76%

HAD VOLDOENDE HYGIËNEPRODUCTEN 

Ruim driekwart antwoordt voldoende producten te hebben om in de dagelijkse hygiëne te voorzien. 

77%

TEVREDEN MET SLAAPVOORZIENING

We zien dat de slaapvoorziening beter wordt beoordeeld bij opvanglocaties met Oekraïense bewoners dan bij andere opvanglocaties.

87%

VOELT ZICH VEILIG OP DE LOCATIE

Veiligheid op opvanglocaties is heel belangrijk. We doen er alles aan om de omgeving voor bewoners zo veilig mogelijk te maken en te houden. 

48%

ERVAART ONVOLDOENDE MOGELIJKHEDEN VOOR DAGBESTEDING EN HOBBY’S

De coördinatoren van de locaties zijn aan de slag gegaan met mogelijkheden voor dagbesteding en hobby’s. 

83%

HEEFT BEHOEFTE AAN MEDISCHE EN/OF MENTALE ZORG 

Van de 105 bewoners die we hebben gesproken over medische zorg antwoordt 83% dat er behoefte is aan medische zorg.  

54%

ONTVING INFORMATIE OVER INSCHRIJFPROCEDURE EN REGISTRATIE

Iets meer dan de helft van de bewoners die we hebben gesproken geeft aan genoeg informatie te hebben ontvangen over de inschrijfprocedure en registratie om in Nederland te mogen verblijven. 9% geeft aan dat dit op hen niet van toepassing is en de rest laat weten geen informatie te hebben gekregen. 

44%

HEEFT GEEN INFORMATIE GEKREGEN OVER WETTELIJKE RECHTEN

Van de 362 bewoners die we hebben gesproken, geeft ongeveer de helft aan niet voldoende informatie te hebben over hun wettelijke rechten. 

46%

ZEGT NIET VOLDOENDE KLEDING TE HEBBEN

Bijna de helft van de geïnterviewden laat weten dat ze onvoldoende kleding hebben.

Hoe nu verder?

Naar aanleiding van de resultaten hebben de coördinatoren van de opvanglocaties actie ondernomen. Er is onder meer een activiteitenkalender beschikbaar gesteld voor de bewoners en is het voedselaanbod aangepast. Er wordt nu kleding aangeboden waaruit de bewoners zelf kunnen kiezen. Daarnaast worden er simkaarten voor telefoons uitgedeeld en is er meer informatie beschikbaar gesteld over procedures.