Leestijd 5 minuten

Video 5:58

SERIE DIVERSITEIT EN INCLUSIE (AFLEVERING 2)

De schoonheid van het anders zijn omarmen

In deze tweede aflevering van de docuserie 'Diversiteit & Inclusie' staan we stil bij hoe het is om een ander echt te zien en te begrijpen. Hierdoor kunnen onze hulpverleners de hulpvragers nog beter bereiken en helpen. De gesprekken die documentairemaker Wout van Wengerden voert, geven nieuwe inzichten in wat het vraagt om buiten je eigen bubbel te kijken. 

 

Faiza El Khayari, themaleider Diversiteit & Inclusie binnen het Rode Kruis nam Sharella Poulo 12 jaar geleden in dienst als medewerker van het Klant Contact Center. “Faiza heeft letterlijk voor me gevochten, zonder me goed te kennen," vertelt Sharella, over haar ex-leidinggevende. "Ze zag iets in mij dat anderen niet zagen." Voor Sharella was dit doorslaggevend; zonder een diploma ontwikkelde ze zich tot het stralende gezicht van het Rode Kruis. Volgens Wout van Wengerden is dit de essentie van diversiteit en inclusie. Iemands talenten zien en diegene de ruimte geven om die in te zetten. Daarvoor is het belangrijk dat je je kunt verplaatsten in de situatie van een ander. De schoonheid van het anders zijn omarmen. Ook voor onze hulpverlening is dat belangrijk. Vrijwilliger Niels vertelt dat hij soms te maken krijgt met hulpvragers die een andere taal spreken. In zo'n geval is het handig als een collega-vrijwilliger die taal beheerst. Dan begrijpen we de cultuur van de hulpvrager en kunnen we met deze persoon meeleven. Volgens Niels is dat een groot voordeel van een diverse groep vrijwilligers. Niet alleen qua culturele achtergrond, maar ook qua leeftijd. Je kunt veel van elkaar leren.

“Faiza heeft letterlijk voor me gevochten, zonder me goed te kennen”

Buiten je bubbel 

Volgens Wout leven veel mensen in hun eigen bubbel. Om elkaar te begrijpen moeten we uit onze vaste denkpatronen stappen. “Vanuit je eigen referentiekader is het lastig om dingen te zien," zegt Frank Tebbe, adviseur Diversiteit en Inclusie en collega van Faiza. "Ik trok altijd heel snel conclusies voor mezelf. Nu kijk ik op basis van welke gronden ik een oordeel vorm." Volgens vrijwilliger Arie is het afhankelijk van hoe je je als persoon openstelt voor een ander.  
Wout geeft aan dat het omarmen van verschil niet in onze natuur zit. "We kiezen eerder voor het gemak van de herkenning." Frank weet hoe belangrijk diversiteit en inclusie is. "Uit onderzoeken weten we dat een divers team creatiever en innovatiever is. Bovendien ben je meer aangesloten bij de samenleving, want die verkleurt ook. Het is een verandering waar iedereen in mee moet."
Sharella is blij dat het Rode Kruis haar talenten waardeerde en dat was niet alleen goed voor haarzelf. “Als je iemand een kans geeft, zal diegene alles doen om je niet teleur te stellen. Het gaat om elkaar leren begrijpen en dat kan alleen als je de persoon tegenover je oprecht ziet.”