Leestijd 5 minuten

Brabant-Zuidoost

Brabant-Zuidoost is met een oppervlakte van 1440 km² een grote regio met 21 gemeenten en steden als Eindhoven en Helmond. Hier gaan traditie en vernieuwing hand en hand. Kenmerkend zijn de intensieve veehouderij, maar het wordt internationaal gezien als een regio van vooruitgang. Met ASML als economische motor en Brainport als aanjager van design, innovatie en technologische ontwikkeling. En dan kun je er ook nog geweldig ontspannen in de mooie natuurgebieden, zoals de Kempen en de Peel.

Leestijd 5 minuten

Brabantse familie met oog voor elkaar

Districtsvoorzitter Miriam van der Smissen is op en top Brabander. Geboren in Gemert, getogen in Nuenen, woonachtig in Eindhoven. Dit voorjaar vierde ze op bescheiden wijze carnaval, waar de inzet van het Rode Kruis weer op het peil was van voor corona. “Mensen hadden wat in te halen. Met meer dan negentig vrijwilligers stonden we als vanouds paraat.” 

 

Wat maakt Brabant-Zuidoost zo bijzonder?

“De dynamiek van zowel de regio met natuurgebieden, veehouderij en technologische innovatie als van onze 300 vrijwilligers. Die zijn bevlogen, actief en heel divers in hun achtergrond. Van mensen in de verzorging tot werknemers bij ASML. Ze kiezen bewust voor ons. En dat vind ik altijd zo bewonderenswaardig, want het is niet zomaar vrijwilligerswerk. Het Rode Kruis vraagt nogal wat: je moet je kennis op peil houden en trainingen blijven volgen. Ik ga zelf ook weleens naar die trainingsavonden. De nazit is altijd heel gezellig,  Brabantse gezelligheid. Het Rode Kruis voelt als een grote familie.”

Waar ben je het meest trots op?

“Dat klinkt een beetje gek misschien, maar ik ben er trots op dat onze naamsbekendheid in ons district is toegenomen. Dit vraagt om wat achtergrond. In ons district, in Eindhoven, was de familie Philips van oudsher het Rode Kruis. De familie zat in het bestuur van het Rode Kruis, dat zich vooral richtte op sociale taken zoals de bestrijding van eenzaamheid. Een paar jaar geleden zette het landelijke Rode Kruis een andere koers in met een duidelijke strategie: we zijn er voor mensen in nood. De focus kwam dus te liggen op kerntaken als het verlenen van noodhulp. Dat betekende een switch in ons werk, dus namen we afscheid van de welzijnsgerichte activiteiten. Dat werd ons niet altijd in dank afgenomen. Inmiddels is het voor iedereen duidelijk wat we doen en weten de Veiligheidsregio, de GGD, verzorgingstehuizen en ziekenhuizen ons te vinden. Dat maakt me trots. Met Hulp naar Hulp werken we samen met andere organisaties. Mensen die in de schulden zitten, bellen ons op. We verstrekken acute hulp met voedselbonnen en hygiëne-pakketten en verwijzen door naar een organisatie voor schuldhulp. Het gaat om de vraag achter de vraag. Ook haken we aan bij gesprekken bij Brainport over de ontwikkeling van de regio. Hoe zorg je dat iedereen van de welvaart profiteert? We zijn gesprekspartner.”

Marathon van Eindhoven

Hoe verloopt de samenwerking tussen de centrale organisatie en het district?

“Het Rode Kruis is net een tanker: gestaag voorwaarts en koersveranderingen gaan langzaam. Het mooie daarvan is dat dit stabiliteit en vastigheid geeft. Maar de samenwerking is soms lastig omdat de centrale doelen van het Rode Kruis niet altijd stroken met de noden in ons district. Een voorbeeld: landelijk is begeleid vervoer belangrijk, maar in ons district zijn er andere organisaties die dat oppakken. Daarover zijn we regelmatig in gesprek. Tegelijkertijd zijn de kaders die het Rode Kruis schept dusdanig ruim dat we ook eigen keuzes kunnen maken. Verder kan de communicatie op sommige vlakken beter: de kennis zit in het district. En soms is het gewoon een kwestie van gezien worden en erkenning krijgen voor onze ervaring.”

 

Hoe zet het district de vrijwilligers in het zonnetje? 

“Bij alle trainingsavonden is er een gezellige nazit. Er zijn koffieochtenden en lunches, afhankelijk van wat de vrijwilligers willen. We reiken onderscheidingen uit op speciale bijeenkomsten en we hebben onze jaarlijkse feestdag voor alle vrijwilligers. Ik vind het ontzettend belangrijk dat onze mensen gezien en gehoord worden. De nazorg is op orde. Onze coördinatoren Hulpverlening staan vrijwilligers bij. Ze gaan met elkaar in gesprek en dat is nodig, want onze vrijwilligers maken soms heel heftige dingen mee die je moet kunnen verwerken. Die aandacht is er zeker.”

Contactcirkel

Waar liggen de uitdagingen?

“Het is een uitdaging om meer vrijwilligers en vooral jongere vrijwilligers aan ons te binden. Met jong bedoel ik vanaf 25 jaar. Ready2Help is een mooie manier om jongeren te laten kennismaken, maar we zoeken vaste vrijwilligers. Een andere uitdaging is om de landelijke wervingscampagne goed te laten landen in ons district. Een communicatiemedewerkster zal hiervoor een eigen campagne en plan uitwerken, waarbij we ook sociale media inzetten. Ook onderzoekt ze hoe we meer kunnen aansluiten bij andere organisaties door bijvoorbeeld gastlessen of cursussen te geven. Dat is een goede manier om mensen enthousiast te maken. Ik geloof in die rechtstreekse benadering. Het ijs moet een beetje gebroken worden, want Brabanders kijken vaak de kat uit de boom. Een persoonlijk contact doet meer dan een anonieme advertentie.” 

EHBO-gastlessen op basisscholen

TOP 3 INZETTEN

1

Marathon van Eindhoven

“De marathon van Eindhoven is een erg groot en spannend evenement waar vrijwilligers uit het hele land ons komen helpen. Over het hele circuit moeten EHBO-posten staan. Er zijn dan ongeveer 150 vrijwilligers actief. We hebben een goede samenwerking met de GGD, politie en brandweer. Het is een flinke operatie. Mooi dat we ons steentje mogen bijdragen. Men is tevreden en kiest voor het Rode Kruis, dat zegt wel wat.”

2

Contactcirkels

"We hebben negen contactcirkels in ons district. Elke dag worden er in totaal circa zestig vaak eenzame ouderen gebeld. Dat wordt zeer gewaardeerd en heeft toegevoegde waarde. Dat is een prettige start van de dag en vaak de eerste stem die ze horen. Het geeft mensen zekerheid dat er op ze wordt gelet, dat ze worden gezien. Sociale veiligheid.”

3

EHBO-lessen

“We geven EHBO-gastlessen op basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs. Hiermee bereiken we zo’n tweeduizend leerlingen. We willen, om vrijwilligers te werven, ook meer EHBO-cursussen  geven bij bedrijven om zo deze mensen voor ons vrijwilligerswerk te enthousiasmeren.”  

Miriam van der Smissen (66) is in het dagelijks leven onderwijsbestuurder van 25 basisscholen en heeft met complexe uitdagingen te maken. Het Rode Kruis kan ze met haar werk combineren. Ze vindt het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn en wil haar steentje bijdragen. Dat deed ze eerst door taalles te geven aan niet-westerse vrouwen. Het feit dat het Rode Kruis uit vrijwilligers bestaat motiveert haar. “Ik hou van bouwen en van ontwikkelingen. Ik ben geen type van op de winkel passen. Ik wil beweging zien.” 
Miriam nodigt Chris Baltussen van district Noord- en Midden-Limburg uit voor het interview in deze serie in het volgende magazine.

Voorzitter Miriam van der Smissen

DE CIJFERS

300

vrijwilligers

53

gemiddelde leeftijd

22 en 87

respectievelijk de jongste en oudste vrijwilliger