Leestijd 9 minuten

Groningen

District Groningen valt geografisch samen met de provincie Groningen. De regio bestaat grotendeels uit veengronden én je vindt er het oostelijkste puntje van Nederland. Met een oppervlakte van 2336 km2 is de provincie een van de kleinere van Nederland, maar er is meer dan genoeg ruimte om te wonen voor de 585.866 inwoners.

Leestijd 9 minuten

Er gaat niets boven Groningen

Wat maakt Groningen zo bijzonder?

Wat maakt Groningen zo bijzonder? “Groningen is een gezellige en sfeervolle studentenstad die warme gevoelens oproept bij de bewoners”, vertelt Jos Plas, voorzitter van district Groningen. “Dat geldt zelfs voor mensen die er tijdelijk hebben gewoond, maar inmiddels naar elders zijn verhuisd. Groningers hebben de reputatie een tikkeltje afwachtend te zijn, maar ze zijn ook zeer loyaal en gastvrij. Ze komen afspraken na als ze die eenmaal hebben gemaakt. Het verbaast me niet dat het Rode Kruis in Groningen dezelfde kenmerken vertoont: we zijn betrokken en werken hard om ons doel te bereiken. Daarvoor kunnen we rekenen op ruim 400 collega-vrijwilligers die actief zijn op het gebied van EHBO, met daarnaast veel Ready2Helpers, facilitaire ondersteuners en natuurlijk de beroepscollega’s. Voor corona waren we steevast aanwezig bij grote evenementen zoals de 4 Mijl van Groningen en de festiviteiten op Bevrijdingsdag, maar ook op bijzondere regionale evenementen zoals het carnaval in Ter Apel en de Braggeltocht in Garnwerd. Sinds de tweede golf van de coronacrisis zijn we hoofdzakelijk actief op de test- en vaccinatielocatie Martini Plaza in Grongen, bij het Leger Des Heils en in diverse verzorgingstehuizen.”

 

Wat maakt jullie district bijzonder?

“Ik vind de groeiende diversiteit van ons vrijwilligersbestand erg mooi om te zien. We leven in hectische tijden, waarin ons district voortdurend probeert in te spelen op de nood van het moment. Oorspronkelijk stonden vooral de evenementen en de noodhulp centraal, wat betekende dat we vooral actief waren op de gebieden van Opsporing & Ondersteuning en Humanitair Oorlogsrecht, of werkten aan onze Goed Voorbereid campagne. Nu draait de hulpverlening vooral om de coronacrisis en bieden we voedselhulp en vervoer, maar helpen we ook mee in teststraten en vaccinatiecentra. Zo zijn er de laatste tijd bijvoorbeeld veel Ready2Helpers ingezet. Ik vind het prachtig dat er veel Groningers zijn die tijd en energie willen stoppen in het helpen van anderen, zelfs als dat betekent dat ze daarvoor naar Rotterdam moeten reizen. Daarbij valt me positief op dat ik onder onze vrijwilligers een bijzondere mix van mensen ontwaar, die verschillen in achtergrond, opleiding en levensfilosofie. Ons district is kleurrijker geworden! Zo werken er in Groningen veel studenten voor onze desk, die daardoor zeer actief is en een speciale plek inneemt binnen ons district. We hebben eind 2017 afscheid genomen van de oude afdelingsstructuur, wat betekent dat de soorten hulpverlening nu op districtsniveau worden aangestuurd. De hulpverlening wordt uiteraard overal binnen onze provincie geleverd en dat vergt nogal wat op het vlak van communicatie: daar doen we onze uiterste best voor.”

406

Aantal vrijwilligers

41

Gemiddelde leeftijd

62 %

is vrouw

Waar ben je het meest trots op?

“Vroeger waren er verschillende afdelingen, die elk een eigen functie hadden en zich op uiteenlopende soorten hulpverlening richtten. Die scheiding werkte door tot in het bestuur. Inmiddels zijn de muren tussen de afdelingen afgebroken, waardoor we als organisatie meer flexibel en slagvaardig kunnen optreden. We weten elkaar steeds beter te vinden. Dat heeft niet alleen een positief effect op de eenheid van ons district, maar ook op de samenwerking met onze collega’s in Den Haag.”

 

Hoe is de samenwerking verbeterd?

“Binnen onze organisatie is de relatie tussen centraal en decentraal van groot belang: hoe verhoudt ons district Groningen zich tot het hoofdkantoor in Den Haag? Dankzij mijn ervaring bij andere organisaties dan het Rode Kruis ben ik goed bekend met deze werkwijze, en weet ik hoe ik daarin moet handelen. Een crisissituatie zoals de coronapandemie vereist extra alertheid, wat veel heeft geholpen bij het nemen van allerlei beslissingen. Binnen onze organisatie vinden we elkaar beter, omdat de lijnen korter zijn en de doelen helder. Ik zie het bijvoorbeeld als een voordeel dat we nu gemakkelijk digitaal kunnen vergaderen, zodat een medewerker van het Verenigingskantoor eenvoudig aan kan schuiven bij onze bespreking zonder reistijd te verliezen. Dat is erg efficiënt en collegiaal, dus we gaan dat zeker blijven doen. Het Rode Kruis is beter zichtbaar geworden in de coronatijd en de concrete hulpverleningsvraag is scherper geformuleerd. Onze twee directeuren hebben nu bijvoorbeeld meer contact met landelijke koepelorganisaties als de GGD en de betrokken ministeries, daar kunnen wij als districten van profiteren.”

 

Top 3 - Inzetten in coronatijd

1

Vaccinatiestraten GGD Groningen

Wij ondersteunen de GGD bij de verschillende vaccinatiestraten in Groningen. Hier observeren wij de mensen tot 15 minuten na vaccinatie in de wachtruimte. Indien nodig verlenen wij eerste hulp. Mensen kunnen een vaccinatie erg spannend vinden of een allergische reactie krijgen. Wij staan dan klaar om te helpen.  

2

Verzorg- en verpleeghuizen ZINN

Zinn Zorg heeft ons gevraagd om op verschillende locaties hun zorgmedewerkers te ondersteunen ter voorkoming van sociaal isolement van cliënten. Door de crisis hebben zij zelf minder tijd voor persoonlijke aandacht van de cliënten. Dit doen wij door met bewoners een praatje te maken, een wandeling te maken, koffie of thee te drinken, of te helpen met video bellen.

3

Dagopvang Leger des Heils 

Het Leger des Heils heeft gedurende de COVID-19 crisis moeite met het krijgen van voldoende vrijwilligers op de dagopvang. Onze vrijwilligers staan paraat om de gaten te vullen. We verzorgen de daggasten door middel van een natje en een droogje en maken een praatje. 

Waar liggen de uitdagingen in het district?

“De belangrijkste uitdaging voor de komende twee jaar is het verder uitrollen van de samenwerking, zowel binnen de districten als binnen de landelijke organisatie - maar zonder daarbij de lokale verbinding te verliezen. De uitvoering van de hulpverlening gebeurt lokaal, en wordt steeds meer op districtsniveau aangestuurd. Daarbij denk ik aan de hulpverlening bij het bron- en contactonderzoek, de test- en vaccinatiestraten en de diverse instellingen als de Voedselbank, het Leger des Heils en de zorginstellingen. Met name de facilitering daarvan krijgt veel aandacht binnen ons district, want dat is lokaal maatwerk. Tot slot willen we de band tussen het bedrijfsleven in Groningen en het Rode Kruis inniger maken, zodat we een grotere kring van Vrienden van het Rode Kruis creëren. Het is van groot belang om de menselijke maat niet uit het oog te verliezen bij deze veranderingen, want een kwalitatief goede bezetting van onze organisatie in zowel beroepskrachten als vrijwilligers blijft natuurlijk voorop staan.”

Jos Plas is sinds maart 2019 districtsvoorzitter Groningen. Hij was daarvoor twee jaar actief als secretaris. Jos geeft het stokje graag door aan Henk Berkhout, voorzitter district Noord- en Oost-Gelderland.

 

 

Jos Plas is sinds maart 2019 districtsvoorzitter Groningen.