EEFJE APPEL (33)
LOBBYIST VOOR HET RODE KRUIS

Opkomen voor belangen van mensen in nood

Leestijd 5 minuten

“Als één van de adviseurs van het team Public Affairs lobby ik voor het Rode Kruis. Ik houd me bezig met strategische beïnvloeding van beleid en met de positie van het Rode Kruis in de samenleving. Daarbij richt ik me op mensen in de politiek en op bestuurlijke relaties. We houden de politieke agenda goed in de gaten en volgen debatten in de Tweede Kamer. Vaak sturen we voor zo'n debat brieven naar Kamerleden of gaan we met hen in gesprek. Dat doe ik meestal samen met een expert van het Rode Kruis die veel weet over het betreffende onderwerp. Door op het juiste moment informatie te geven aan Kamerleden en beleidsmedewerkers van ministeries hopen we dat een onderwerp op de agenda of in een debat aan bod komt. Ons doel is dat er wordt nagedacht over de gevolgen van politiek beleid voor mensen in nood. 

Een goed voorbeeld is ons voedselprogramma. In de coronatijd wisten zowel ambtenaren van ministeries als Kamerleden niet wat we deden op het gebied van voedselhulp in ons eigen land. Toen heb ik contact met hen opgenomen en toegelicht wat we op dit gebied allemaal doen. Vervolgens hebben we onze zorgen gedeeld en verbeterpunten aangedragen. Met als gevolg dat Kamerleden sinds die tijd naar ons toe komen. Het helpt om actief ons verhaal te vertellen en onze ervaringen te delen.

Aan het Rode Kruis en ons team wordt vaak gevraagd of je wel mag lobbyen als neutrale en onpartijdige organisatie. Dat kan zeker. Sterker nog, het is als humanitaire organisatie belangrijk om op te komen voor de belangen van mensen in nood. Onze neutraliteit en onpartijdigheid is heel krachtig, daarom nemen anderen onze signalen serieus. Veel mensen binnen het Rode Kruis lobbyen zonder dat ze het zelf weten. Je lobbyt eigenlijk al als je aan een wethouder, ambtenaar of andere beleidsmaker vertelt wat er gebeurt in de hulpverlening.

Als Rode Kruis geven we geen stemadvies en spreken we ons vooral achter de schermen uit. Als het echt nodig is, doen we dat ook publiekelijk. Zoals onlangs over de situatie in Ter Apel of de toenemende voedselnood. In november zijn de verkiezingen. Deze zomer hebben we aan politieke partijen informatie gestuurd over voor ons belangrijke thema’s zoals voedselhulp, armoede, migratie, klimaat en het Humanitair Oorlogsrecht. We hopen dat onze inbreng wordt meegenomen in de verkiezingsprogramma's, zodat dit uiteindelijk in het regeerakkoord komt.”

GENICE LOOK (46)
ALLROUND VRIJWILLIGER BONAIRE

Nooit uitgeleerd

“In 2006 begon ik bij het Rode Kruis Bonaire. Daar hielp ik het bestuur. Helaas werd de lokale afdeling na een aantal jaar opgeheven. Vanaf dat ik een klein meisje was vond ik het werk van het Rode Kruis bijzonder. Ik heb altijd geweten dat ik me voor de organisatie zou inzetten. Dit gevoel werd bevestigd toen ik een auto-ongeluk zag. Ik wilde graag de mensen helpen, maar ik wist niet hoe. Toen ik hoorde dat het Rode Kruis Bonaire in 2013 opnieuw van start ging, sloot ik me gelijk aan.

Ik vind het bijzonder om actief te zijn voor het Rode Kruis en ik ben er trots op. Momenteel coördineer ik de EHBO tijdens activiteiten. Vaak stuur ik in een appgroep een poll met de activiteit naar de vrijwilligers. Vervolgens kunnen vrijwilligers stemmen of ze willen helpen. Daarna maak ik een nieuwe appgroep met alle vrijwilligers die bij de activiteit komen helpen. Daar stuur ik alle informatie naartoe die ze nodig hebben. We ondersteunen veel activiteiten op Bonaire met EHBO. Denk aan voetbalwedstrijden, wandeltochten of windsurftoernooien. Na de COVID-periode is er besloten dat het Rode Kruis Bonaire betrokken moet worden bij alle activiteiten. Daarnaast vervang ik soms de branchemanager als zij er zelf niet is.

Er is niet één specifieke kant die ik het mooist vind van vrijwilligerswerk; ik vind eigenlijk alles leuk. De activiteiten, het helpen van anderen en ook de lessen. Ik heb al veel lessen voor het Rode Kruis gevolgd. In 2013 kregen we een maand lang elke zondag les. We moesten alles opnieuw leren. Daarnaast kregen we iedere dinsdag een training en EHBO-lessen. In mei 2013 haalde ik mijn diploma. Ook heb ik veel trainingen in het buitenland gevolgd. Eerst in Panama. Daarna kreeg ik op de Bahama’s les over Restoring Family Links. Ook op Sint Maarten en op Curaçao volgde ik lessen. Je bent nooit uitgeleerd.

Mijn wens voor de toekomst is dat de bevolking van Bonaire het Rode Kruis echt gaat zien. Dat ze voelen dat we er zijn voor iedereen in nood. Zodat ze bij ons aankloppen en om hulp vragen. Daarnaast hoop ik dat er meer vrijwilligers komen. Vrijwilliger zijn is heel waardevol. Je krijgt ervaring en leert verschillende dingen die je kan toepassen in het dagelijks leven. Als vrijwilliger kan je mensen  op verschillende manieren helpen. Dat hoeft niet alleen EHBO te zijn. Je kan bijvoorbeeld ook aan de slag als monteur, kok of administratief medewerker.”

MAARTJE SCHOLTEN (25)
COMMISSIELID NATIONALE JONGERENCOMMISSIE RODE KRUIS

De stem en wens van jongeren

“Tijdens mijn tussenjaar wilde ik graag vrijwilligerswerk doen dat past bij mijn normen en waarden. Al snel kwam ik een functie tegen bij district Gooi en Utrecht. Inmiddels ben ik zeven jaar vrijwilliger bij het Rode Kruis en heb ik verschillende functies gehad. Ik begon als jongerenambassadeur. Daarna rondde ik mijn bachelor social work af met een scriptie bij data- en digitalteam 510 en momenteel zet ik me in binnen het educatieteam. Sinds september heb ik er een nieuwe uitdaging bij: lid van de Nationale Jongerencommissie.

De Nationale Jongerencommissie geeft jonge vrijwilligers onder 30 jaar een stem. We zijn er voor de jonge hulpverlener binnen het Rode Kruis, maar ook voor de jeugdige hulpvrager buiten de organisatie. We vinden het belangrijk dat jongeren vertegenwoordigd zijn binnen de organisatie. Dat ze zich betrokken en welkom voelen. Momenteel zetten we ons alleen in voor de jonge vrijwilliger. Komend jaar wil ik uitzoeken of we ook de stem kunnen zijn voor de medewerkers jonger dan dertig. Ik denk namelijk dat er een mooie kruisbestuiving zou kunnen ontstaan tussen beide groepen.

De commissie bestaat uit vijf vrijwillige leden. We hebben allemaal een andere verantwoordelijkheid. Mijn taak is Communicatie & Events. Voor mijn functie ga ik in gesprek met jongeren om uit te zoeken waar eventuele wensen liggen. Daarnaast wil ik meer betrokkenheid creëren tussen jongeren, bijvoorbeeld door evenementen. De Nationale Jongerendag op 18 november is hier een mooi voorbeeld van. Tijdens dit event ontmoeten jongeren elkaar en leren ze meer over het Rode Kruis. 

Tot slot wil ik ook graag in gesprek met de districten. Ik ben heel benieuwd waar hun behoefte ligt als het gaat om verjonging en hoe wij hen hierbij kunnen ondersteunen.

Ik zie uit naar de samenwerking met de andere commissieleden. Het is super leuk dat we een jaar lang deze posities mogen bekleden. We hebben veel ideeën en willen die graag tot uiting brengen. Daarnaast verheug ik me op de gesprekken met zoveel mogelijk jongeren. Ik ben benieuwd welke nieuwe kanten van de organisatie ik zal ontdekken, want ook na zeven jaar leer ik nog steeds nieuwe dingen.”

Ben jij een vrijwilliger jonger dan dertig en wil je graag vertellen over jouw vrijwilligerswerk? Maartje is benieuwd naar jouw verhaal en komt graag met je in contact. Je kan haar bereiken via mscholten@rodekruis.nl