Leestijd 5 minuten

Video 8:08

SERIE DIVERSITEIT EN INCLUSIE (AFLEVERING 4)

Slachtoffer, dader, observant

Iedereen binnen onze organisatie is verantwoordelijk voor veiligheid. Het blijkt een complex thema. Deze aflevering van de docuserie ‘Diversiteit & Inclusie’ laat zien wat jij kan doen om een veilige werksfeer te creëren. Daarnaast is er aandacht voor trots binnen het Rode Kruis. Vrijwilligers en medewerkers doen mee aan ‘Over de streep’.


“Ga over de streep als je het Rode Kruis een veilige werkgever vindt,” moedigt dagvoorziter Leila Prnjavorac de deelnemers aan. Anders dan bij eerdere vragen blijven mensen dichtbij de streep staan. “Ik denk dat we allemaal vinden dat de organisatie veilig moet zijn, maar ik denk ook dat er voorbeelden zijn waaruit die veiligheid niet altijd is gebleken” zegt Wilco. Nancy deelt haar verhaal met de groep. ”Ik weet dat we niet in een Walt Disney-wereld leven. Onveiligheid komt in elke organisatie voor, maar ik dacht echt niet bij het Rode Kruis. Dat maakt me verdrietig en boos.”

 

Nooit te rechtvaardigen

In de groep ontstaat een kleine discussie. Is het oké, omdat discriminatie en racisme in elke organisatie voorkomt? Nee, het is nooit te rechtvaardigen, is de conclusie.

Het begint bij jezelf. “We moeten onszelf realiseren dat wij degenen zijn die iets kunnen veranderen,” zegt Leila. “Als we beslissen om te accepteren dat het is zoals het is, dan verandert er niets. We constateren dat het iets zegt dat we allemaal dicht bij de streep staan, daar kunnen we iets mee.” Een belangrijke vervolgvraag luidt ‘Is het veilig genoeg om elkaar aan te spreken?’

 

Onbewuste vooroordelen

Faiza El Khayari, themaleider Diversiteit en Inclusie, vertelt dat bewustwording belangrijk is om te groeien. “Ik weet dat discriminatie en racisme overal gebeuren, in elke organisatie. Het zou raar zijn als we denken dat het bij ons niet voorkomt. We zijn namelijk een deel van de samenleving. Soms bedoelen mensen het ook niet zo en zit het in onbewuste vooroordelen. Toch sluiten deze voorvallen mensen uit of doen ze iemand pijn. Daar moeten we ons bewust van zijn.”

Wat kun je doen om een veilige werksfeer te creëren voor je collega’s? Leila legt uit: “Niemand van ons heeft een slechte intentie, we denken vaak in slachtoffer en dader. Maar je kunt in heel veel situaties beiden zijn. Als we dat met elkaar mogen zijn en mogen bespreken, dan kunnen we groeien. Want dan zijn we gelijkwaardig,” Martijn van Es voegt hieraan toe dat je ook een observant bent. “Als ik zoiets zie gebeuren, dan heb ik de verantwoordelijkheid om dat te benoemen, ook al gaat het niet over mij.”

Het uitgangspunt is duidelijk. Maak het bespreekbaar en spreek mensen aan als je discriminatie of racisme meemaakt. We hoeven niet te accepteren als het niet veilig is. Als Rode Kruisers kunnen we daar zelf iets aan doen. Iedereen die bij onze organisatie betrokken is, heeft een verantwoordelijkheid.

Trots

“Ga over de streep als je trots bent op het Rode Kruis.” De vrijwilligers en medewerkers rennen naar de andere kant van de streep. Dit maakt in een oogopslag duidelijk hoe trots ze zijn. “Iedereen zet zich meer dan 100% in. Er is echt een wereld voor me opengegaan wat hulpverlenen en hulp vragen eigenlijk betekent. Dat vind ik echt geweldig aan het Rode Kruis.”

Roept deze video vragen bij je op of wil je over dit onderwerp praten? Ga dan naar je leidinggevende of een vertrouwenspersoon van het Rode Kruis.

In oktober is het Diversity Month. Deze maand geeft het Rode Kruis aandacht aan diversiteit en inclusie. Lees hier meer over in de rubriek Mis dit niet.