Leestijd 5 minuten

Noord- en Oost-Gelderland

Met zo’n 3.000 km2 aan oppervlakte springt Noord- en Oost-Gelderland eruit als één van de grotere Rode Kruis-districten in Nederland. Het districtsgebied loopt van de overwegend beboste Noord-Veluwe helemaal door tot aan de Achterhoek met zijn coulisselandschap. De grotere steden zijn Harderwijk, Apeldoorn, Zutphen, Winterswijk en Doetinchem. In de regio wonen in totaal 870.000 mensen.

Leestijd 5 minuten

Van zwarte kous
tot Zwarte Cross

Nog even en dan draagt districtsvoorzitter Henk Berkhout de hamer over aan zijn opvolger. Tijd om hem uitgebreid aan de tand te voelen over wat ‘zijn’ district Noord- en Oost-Gelderland zo bijzonder maakt. Waar is hij trots op? Hoe verloopt de samenwerking met Den Haag? En welke uitdagingen zijn er?

 

Wat maakt dit district zo bijzonder?

“Noord- en Oost-Gelderland behoort tot de meest uitgestrekte Rode Kruis-districten in Nederland. Binnen ons gebied zie je dan ook echt onderlinge cultuurverschillen tussen de regio’s. We zeggen weleens: het loopt van zwarte kous tot Zwarte Cross. Ofwel van de noordkant van de Veluwe tot de Achterhoek en de Duitse grens.”

Waar ben je het meest trots op?

“Ik heb de grootste waardering voor de vrijwilligers die het werk in het veld doen. Zij staan vooraan, leveren de echte hulp en hebben het contact met de mensen. Als bestuurders en coördinatoren moeten wij er natuurlijk voor zorgen dat zij alles hebben wat nodig is om mensen te helpen, maar het draait om de uitvoering. Liever keer ik het helemaal om: de mens die hulp nodig heeft, staat centraal. Daaromheen is een kring van hulpverleners en dan pas komen de bestuurders en beroepskrachten.”

De Zwarte Cross is altijd een hoogtepunt in Noord- en Oost-Gelderland

Over welke inzet ben je heel tevreden?

“Als ik kijk naar de evenementen die we doen, springt het Zwarte Cross-festival eruit. De inzet daar vindt plaats onder verantwoording van het districtsbestuur. Daarbij hebben we het geluk dat we twee uitstekende evenementencoördinatoren hebben. Ik vind het een hele prestatie dat daar vijf dagen lang zoveel vrijwilligers paraat staan – ook tijdens de op- en afbouw. Op het hoogtepunt van de festiviteiten zijn het er zelfs zeventig! Bijdragen aan zo’n evenement geeft daarnaast veel uitstraling. ‘Kijk, dit doet het Rode Kruis ook!’ Voor sommige festivalbezoekers is het de aanleiding om vrijwilliger te worden.”

LEUK OM TE WETEN

652

vrijwilligers

21%

is jonger dan 30

60%

is vrouw

Hoe verloopt de samenwerking tussen de centrale organisatie en het district?

“Er zijn de afgelopen jaren stappen gezet in de samenwerking tussen Den Haag en de districten, maar we zijn er nog niet. De ene keer wordt er iets ontwikkeld waar we als district uitgebreid bij betrokken worden en een andere keer hebben we nog wel eens vragen als ons iets wordt meegedeeld. Gelukkig weten we elkaar te vinden als er iets gezegd, gedaan of overlegd moet worden. We zijn op de goede weg. Zo zijn we nu nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe strategie en de inrichting van het district nieuwe stijl.”

1

Test- en vaccinatiestraten

Voor acht vaccinatiestraten in dit district levert het Rode Kruis zeven dagen per week 183 EHBO’ers voor de wachtruimte. Zij houden de mensen die net een vaccin hebben gekregen in de gaten, verlenen eventueel eerste hulp en waarschuwen de dokter als dat nodig is. Ook bij de teststraten zorgen de vrijwilligers voor de EHBO.

2

Klaar om te helpen

Tijdens de coronacrisis kon de regio rekenen op een brede inzet van vrijwilligers, maar ook van Ready2Helpers. Samen zorgden ze onder meer voor vervoer en ondersteuning op doktersposten en in verzorgings- en verpleeghuizen. Deze inzetten zijn van korte duur en lopen met de afname van het aantal besmettingen terug.

3

Zwarte Cross

De Zwarte Cross is het grootste betaalde muziekfestival van Nederland en de grootste motorcross ter wereld. Op het vierdaagse festival komen jaarlijks meer dan 200.000 bezoekers af. Het evenement vindt plaats op een terrein van 160 hectare. Er zijn 33 podia waarop zo’n 250 bands en duizend theaterartiesten optreden. Het Rode Kruis is er met vele vrijwilligers: EHBO’ers, Medische Dienst en Logistiek.

Waar liggen de uitdagingen?

“Een belangrijke uitdaging is de nieuwe Rode Kruis-strategie rond de zeven basislevensbehoeften: voedsel en water, onderdak, een menswaardig veilige plek, medische zorg, psychosociale ondersteuning, persoonlijke hygiëne en informatie over dierbaren. Hoe kunnen we bij één of meerdere van deze behoeften een zinnige bijdrage leveren? In stedelijke gebieden, met bijvoorbeeld ongedocumenteerde vluchtelingen, kun je als Rode Kruis bijvoorbeeld helpen met onderdak. In onze contreien speelt dat minder. Vanuit het ‘noaberschap’, de traditie om door dik en dun een goede buur te zijn, hebben mensen hier al veel oog voor elkaar. Wat zeker een hoofdtaak blijft, is dat we organisaties ondersteunen die helpen bij de basisbehoeften.”

Henk Berkhout was brandweercommandant en is sinds 2014 districtsvoorzitter Noord- en Oost-Gelderland. Eind dit jaar draagt hij na twee termijnen de voorzittershamer over.

Henk Berkhout bij de spoedpost in Apeldoorn tijdens een bezoek van algemeen directeur Marieke van Schaik (rechts)

“Daarnaast werken we hard aan het district nieuwe stijl. Per 1 januari 2022 stappen we af van de twaalf afdelingen met afdelingsbesturen en werken we met vier clusters die op elk vakgebied coördinatoren hebben. Voordeel is dat deze vakexperts elkaar makkelijk kunnen vinden, sneller kunnen handelen en niet voor elk ding bij een eigen bestuur moeten aankloppen. Als districtsbestuur zijn we er straks echt om te faciliteren. We zijn nu bezig om de nieuwe organisatie op te zetten en in te richten. Daarvoor hebben we zeker nog een half jaar nodig. Het doel is om het werk beter te organiseren en de vrijwilligers nog meer werkplezier te bieden. Want ook daar draait het om!”

Henk Berkhout is al 9,5 jaar betrokken bij het Rode Kruis; sinds 2014 is hij districtsvoorzitter. Eerder was hij brandweercommandant. Zijn werkervaring binnen een organisatie die werkt met vrijwilligers komt goed van pas. Henk is benieuwd naar hoe het er in district Utrecht van voorzitter Theo Bolta aan toe gaat. Dat lezen we in de volgende District Uitgelicht.