Leestijd 5 minuten

Samen zijn we het Rode Kruis

Als je de cijfers van 2022 ziet, maakt onze inzet nog meer indruk. Want wat hebben we dit jaar veel kunnen doen. Met elkaar hebben we keihard gewerkt om heel veel mensen te helpen. Samen zijn wij het Rode Kruis en daar mogen we trots op zijn. Blik je mee terug?

6

HUMANITAIRE SERVICEPUNTEN OPGEZET 

Het Rode Kruis heeft voor het eerst Humanitaire Servicepunten (HSP) opgezet. Aanvankelijk om Oekraïners op te vangen en te verwelkomen in Nederland. Bij de HSP's ontmoeten we mensen op hun route en ondersteunen hen met voedsel, water en een luisterend oor. Ook maken we hen wegwijs in Nederland. Er gingen HSP's van start  op Amsterdam Centraal Station, Utrecht Centraal, Eindhoven Airport en in Amersfoort. Later in een nieuwe vorm ook in Ter Apel en in Amsterdam als deel van ons Rode Kruis-kantoor. 

180.237

UUR HULP VERLEEND OP OPVANGLOCATIES

In 2022 hebben we op 228 opvanglocaties ruim 180.237 uur hulp verleend. In totaal hebben 6.560 hulpverleners zich bij deze locaties ingezet. Dat waren 2.107 vrijwilligers, 4.138 Ready2Helpers en 315 betaalde krachten. Bij opvanglocaties voor gevluchte mensen waren we onder meer actie als actief gastheer/-vrouw en bij EHBO. Op een groeiend aantal locaties bieden we ook locatiemanagement of locatiecoördinatoren (op 8 plekken). Op locaties waar we ondersteunen, proberen we daarnaast zoveel mogelijk langs te gaan. Dan kijken we of de opvang aan de minimumstandaarden voldoet, peilen we de behoeften van bewoners en proberen we de hulpverlening daar zoveel mogelijk op aan te laten sluiten. Ook hebben we 7.500 hygiënesetjes en 6.500 ligeenheden op deze opvanglocaties.

13.055

HULPVRAGERS

Het Rode Kruis probeert altijd zo goed mogelijk in contact te komen met de hulpvragers. Zo hebben we bij de WhatsApp-Helpdesk voor Ongedocumenteerden tot nu toe circa 1.000 vragen beantwoord. De WhatsApp-Hulplijn Oekraïne hielp 12.055 mensen en ontving 14.035 vragen. In Oekraïne communiceert 60% van de mensen via Telegram. Voor ons is dit een nieuw kanaal. Om zo veel mogelijk Oekraïense vluchtelingen te bereiken, hebben we kanalen geopend in het Engels, Oekraïens en Russisch. Op deze kanalen publiceren we regelmatig video’s waarin we een onderwerp behandelen over vragen die veelvuldig werden gesteld. Sinds het aanmaken van de kanalen hebben al meer dan 500.000 unieke gebruikers ons weten te vinden. 70% van deze gebruikers was al in Nederland en 15% was in de Oekraïne. 

210.700

BOODSCHAPPENKAARTEN

We hebben in 2022 ruim 21.700 digitale en 189.000 fysieke boodschappenkaarten uitgedeeld. Met deze kaarten kunnen mensen, die niet genoeg geld hebben om voldoende en voedzaam eten te kopen, inkopen doen.  

26

LESSEN VAN HULPVERLENING COVID-19 

In juni 2022 hebben we het Nationaal Actieplan voor de hulpverlening voor COVID-19 afgerond in Nederland en de Cariben. De eindrapportage vind je hier. Daarnaast hebben we een uitgebreide evaluatie uitgevoerd. De 26 geleerde lessen worden meegenomen in de actieplannen voor 2023. Zo hebben we geleerd dat het soms lijkt of er geen nood is, als je er niet naar zoekt. Als Rode Kruis moeten we dus proactief op zoek gaan naar mogelijke nood en deze zichtbaar maken voor de samenleving. We blijven relaties met verschillende partners in het veld opbouwen en verzilveren. Hierbij bewaken we steeds de kritische rol van het Rode Kruis en onze humanitaire principes. Het belang van nazorg voor onze vrijwilligers en beroepskrachten is nog sterker naar voren gekomen.

4.502

MENSEN VERVOERD 

Ook in 2022 hebben we weer veel mensen van A naar B gebracht. Bijvoorbeeld als zij zelf geen vervoer konden regelen of de overheid een beroep op ons deed. Zo zijn er dit jaar 1.234 mensen naar zorginstellingen vervoerd en 162 mensen, die mogelijk COVID-19 hadden, naar een testlocatie vervoerd. Maar we hebben ook een grote rol gespeeld in de opvangcrisis van  vluchtelingen. Zo hebben we 2.925 mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne en 181 andere vluchtelingen vervoerd van en naar opvanglocaties.

2.459

MENSEN UIT OEKRAÏNE GEMATCHT MET GASTGEZINNEN 

Het Rode Kruis werkt samen met onder meer VluchtelingenWerk, TakecareBnB en het Leger des Heils om Oekraïense vluchtelingen te matchen met gastgezinnen. Met het team doen we iedere maand een controle en evaluatie om ervoor te zorgen dat gasten en gasthuishoudens tevreden zijn met de hulpverlening. Ook proberen we verbeteringen zo snel mogelijk door te voeren.  

810

GASTLESSEN OP SCHOLEN 

De educatieteams van het Rode Kruis geven gastlessen op scholen, van basisonderwijs tot universiteiten. De teller staat voor dit jaar op 810 gastlessen met een bereik van ruim 20.000 leerlingen en studenten. De zichtbaarheid heeft een positief effect op de lokale verankering van het Rode Kruis. Daarnaast vergroten we het onderlinge respect, de zelfredzaamheid en de hulpbereidheid van een grote groep jongeren.

6

MAANDEN CRISISSTRUCTUUR 

Op 14 maart jl. werd het Crisis Management Plan (CMP) geactiveerd om hulp te kunnen verlenen aan mensen die vluchten uit Oekraïne. Als gevolg van de opvangcrisis in de asielketen werd dit gaandeweg uitgebreid. Op 19 september 2022 is het CMP weer komen te vervallen. Net als eerdere CMP's is het functioneren geëvalueerd. We hebben geleerd dat we meer zicht moeten hebben op de capaciteit om hulp te kunnen verlenen. Ook kunnen we nog beter gebruikmaken van de kennis die we in huis hebben, ook bij Internationale Hulp. Daarnaast kan het Rode Kruis transparanter zijn naar interne (bijvoorbeeld vrijwilligers) en externe (onder meer geldschieters) betrokkenen over het verloop van de crisis en de beslissingen die we nemen.

720

ONTBIJTTASSEN PER WEEK

In 2021 startte het Rode Kruis met ‘Kind en Ontbijt’. Op scholen wordt een maaltijd aan kinderen uitgedeeld en ook zijn er ontbijttassen. Inmiddels delen we iedere week 720 ontbijttassen uit, waarvan 600 in Friesland en 120 in Utrecht. Dit zullen we uitbreiden naar andere districten. Op basis van de evaluatie van de pilots is besloten om door te gaan met de ontbijttassen omdat deze hulpverlening efficiënter bleek.

8.770

MENSEN VOORBEREID OP NOODSITUATIES 

Bijna 30% van deze mensen heeft informatie gehad over de risico’s van hitte. We hebben namelijk weer een warme zomer gehad. Daarnaast zijn er Goed voorbereid-workshops gegeven en EHBO- cursussen, -voorlichting en -gastlessen op scholen. 335 ouderen nemen deel aan 30 telefonische contactcirkels  door heel het land. We evalueren met vrijwilligers die de gastlessen en workshops gaven en ook met partners over wat zij van de activiteit vonden.

6

CRITERIA VOOR EVALUATIE

Om onze hulpverlening te verbeteren en het effect op de mensen die we helpen te vergroten, evalueren we onze hulpverlening. We doen dit op basis van internationaal opgestelde criteria om ontwikkelingswerk te toetsen.

1) Relevantie: doet de hulpverlening de juiste dingen?
2) Coherentie: past de interventie bij de hulpverlening van het Rode Kruis en soortgelijke initiatieven vanuit andere instanties?
3) Effectiviteit: worden de gestelde doelen bereikt?
4) Efficiëntie: hoe wordt met beschikbare middelen omgegaan?
5) Impact: wat heeft de hulpverlening bereikt?
6) Duurzaamheid: zijn de resultaten blijvend?