Leestijd 5 minuten

Video 5:58

SERIE DIVERSITEIT EN INCLUSIE (AFLEVERING 1)

“Er is heel veel dat we niet zien en weten”

Als Rode Kruis willen en moeten we er zijn voor iedereen in nood. We kunnen alleen echt goede hulp geven als we onze hulpvragers kunnen bereiken en begrijpen. In een serie van vier afleveringen doet documentairemaker Wout van Wengerden onderzoek naar diversiteit en inclusie binnen het Nederlandse Rode Kruis. De gesprekken in deze eerste aflevering zetten hem direct aan het denken. 

 

Diversiteit betekent verscheidenheid. Hieronder verstaan we alle aspecten waardoor mensen van elkaar verschillen. Wout ontdekt in deze aflevering al snel dat hij bij de groep mensen hoort die de norm vormen. Deze groep is minder gewend om naar andere perspectieven te kijken. Terwijl we bij onze hulpverlening vaak mensen tegenkomen met bijvoorbeeld een andere culturele achtergrond. Het Rode Kruis streeft naar een inclusieve cultuur waarbij alle aanwezige talenten worden gezien en benut, waar verschillende ideeën worden gehoord en waar niemand op basis van zijn of haar 'anders zijn' impliciet of expliciet wordt buitengesloten. 

 

Begrip van en voor anderen

Wout praat met vrijwilligers en beroepskrachten binnen het Rode Kruis over dit belangrijke thema. Om mensen in nood goede hulp te kunnen geven is een diverse, inclusieve organisatie met begrip van en voor anderen onmisbaar. Hierdoor begrijp je wat mensen nodig hebben en kan je de hulp beter laten aansluiten op de behoeften van de hulpvrager. 
Zo vertelt Khalaf Alkhalaf, vrijwilliger bij een opvanglocatie in Ter Apel, dat diversiteit binnen het Rode Kruis essentieel is. De mensen in de opvang komen veelal uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Momenteel is hij één van de drie vrijwilligers die op deze locatie Arabisch spreekt, hierdoor kan hij de asielzoekers in Ter Apel in hun eigen taal helpen.

“Diversiteit is een essentieel onderdeel van ons werk”

Ogen open

In deze serie maakt Wout als het ware een reis. Een ontdekkingstocht waarin hij het gesprek aangaat met mensen van het Rode Kruis over hoe divers en inclusief zij de organisatie ervaren. In de gesprekken met medewerkers en vrijwilligers die afwijken van de norm gaan zijn ogen open voor wat er speelt. Hij wordt zich bewust van de positie van waaruit hij naar dingen kijkt. Wout schrikt van het verhaal van Christopher Fernando, werkzaam op het verenigingskantoor bij de afdeling communicatie. Als iemand van kleur voelt hij zich soms niet gezien. Christopher zegt dat mensen verbaasd zijn als hij niet aan bepaalde verwachtingen voldoet. Aan de andere kant reageren ze vaak verrast als hij vertelt dat hij twee masters heeft voltooid.  

Wout constateert dat er heel veel is dat we niet zien en weten. Door het gesprek aan te gaan hopen we bewustwording te creëren bij iedereen binnen het Rode Kruis over de plus van diversiteit. Dus alle reden om deze serie met belangstelling te volgen. Volgens directeur Marieke van Schaik is er nog een lange weg te gaan. "Het zou goed zijn als we een brede afspiegeling van de samenleving zijn, maar zover is het nog niet."