Leestijd 5 minuten

Noord- en Midden-Limburg

Het district Noord- en Midden-Limburg ligt op de grens met Duitsland. Van oudsher is de regio arm, met land- en tuinbouw als voornaamste bronnen van inkomsten. Dit gebied ontwikkelde zich tot een distributieregio met de Maas als spil. Inmiddels is Venlo een logistiek knooppunt. Het district zet zich in voor de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert. Het kent ook prachtige nationale parken zoals De Maasduinen en De Groote Peel.

Leestijd 5 minuten

Hoofd weer boven water

Als jongetje kon voorzitter Chris Baltussen op de radio drie zenders ontvangen: twee Duitse en een Nederlandse. Thuis spreekt hij het Rheinländische dialect, vergelijkbaar met dat in Keulen. Zijn district is weliswaar minder bekend dan Zuid-Limburg, maar ook hier is fraaie natuur, carnaval en vlaai. De Maas is de slagader die de 150 kilometer tussen noord en zuid verbindt. Er is geen Limburger die helemaal niets met de Maas heeft.

 

Wat maakt district Noord- en Midden-Limburg zo bijzonder?

“Ons dialect zorgt voor verbondenheid. Het geeft geborgenheid, een gevoel van veiligheid en een wij-gevoel. Ik weet nog dat ik in militaire dienst in Leiden terechtkwam. Ik heb een duidelijke Limburgse tongval en daar maakte ik voor het eerst mee dat daarop werd neergekeken. Als Limburger werd je gezien als minderwaardig en dom. Ook de Maas is voor ons van cruciaal belang; het is onze grootste vriend en vijand.”

 

Waar ben je het meest trots op?

“Ik ben trots op de flexibiliteit van onze vrijwilligers en hoe de betaalde staf de afgelopen jaren een groot proces van verandering heeft begeleid. Toen ik drie jaar geleden als voorzitter begon, was ons district op sterven na dood. Ook de relevantie van het Rode Kruis in ons district stond ter discussie. We hebben een failliete, reactieve club veranderd in een proactieve organisatie, waarbij we liever van tevoren meedenken in plaats van achteraf handelen. De districtsmanager begeleidde dit proces met het team. Dat was niet gemakkelijk, want alle afdelingen waren kleine domeintjes. Niettemin was de noodzaak bij iedereen duidelijk. Financieel konden we het hoofd niet boven water houden en de locaties werkten nog niet samen. Door het aantal locaties van elf naar zes terug te brengen, zijn we minder geld kwijt aan huisvesting, vervoer en materiaal. Hadden we dit niet gedaan, dan was er geen Rode Kruis meer in dit district. Een groot pluspunt is dat we nu meer en beter samenwerken. Dat brengt ons veel. Droeg voorheen iedereen alleen het Rode Kruis-logo, nu voelen we die samenhang ook echt met elkaar.”

Evacuatie Viecuri Venlo

Hoe verloopt de samenwerking tussen de centrale organisatie en het district?

“Het verenigingskantoor in Den Haag is ook bezig met een transitie: meer afstemmen met en meer dienstbaar zijn aan de regio’s. Ik weet alleen niet hoe ver men daarmee is. Op financieel gebied merken we de centralisatie. Daar zijn we blij mee. Het scheelt ons veel werk en vrijwilligers ontvangen hun onkostenvergoeding snel. De basis, zoals financiën en ICT, moet centraal geregeld zijn, anders loop je als district risico. Op het gebied van personeelszaken verschillen we van mening. In het traject van de herinrichting stelden we onze eigen functieomschrijvingen op voor vrijwilligers. Die waren er destijds niet en landelijk ging het niet snel genoeg. Onze omschrijvingen zijn de leidraad geworden voor de huidige functieprofielen voor heel Nederland.”

 

Hoe laten jullie aan vrijwilligers zien dat hun inzet wordt gewaardeerd?

“In overleg met de locatiecoördinatoren organiseren we herscholing, trainingen, cursussen en een jaarlijkse bijeenkomst voor onze vrijwilligers om ze met elkaar te verbinden en ze in het zonnetje te zetten. En natuurlijk krijgen mensen wel eens een extraatje. Onze vrijwilligers zijn vaak al jarenlang bij ons. Dat waarderen we enorm. Tegelijkertijd zijn we bezig om de organisatie te verjongen en meer divers en inclusief te maken. Dat betekent dat je de cultuur moet veranderen en nieuwe mensen intensief moet begeleiden. Zo werken we nu met een buddy zodat nieuwe mensen niet verloren rondlopen.”

Coronahotel Roermond

 Wat betekent ‘in actie’ zijn voor het district?

“Ons district is druk bezig met het Programma Schoolmaaltijden. We geven of voedselbonnen voor gezinnen of we bieden ontbijt op de basisschool aan. Ook zijn we actief in de zorg. Hoe kunnen we beter inspelen op zorgvragen in de breedste zin? Verder vangen we vluchtelingen op; we beheren drie opvanglocaties. In de covidcrisis hebben we een zorghotel opgebouwd; dat heeft de zorg ontlast. Tijdens de watersnoodramp in Limburg boden we hulp en ondersteuning en deden we een grote evacuatie in Herkenbosch.
Ook zijn we trots op het Heldin-project, een cursus speciaal voor vrouwen tussen de 20 en 55 jaar die hun EHBO-kennis willen vergroten. Tegelijkertijd werken ze aan hun zelfvertrouwen, daadkracht en leren ze over effectief communiceren. Ik zie ook veel mogelijkheden qua instroom: als mensen enthousiast zijn, proberen we ze binnenboord te houden. Zo hopen we onze eigen organisatie inclusief te maken. Ook werken we samen met basisscholen, middelbare scholen en hoger onderwijs, waar we voorlichting geven en EHBO-cursussen aanbieden.”

Deze vrouwen hebben hun Heldin cursus behaald

TOP 3 INZETTEN/ACTIVITEITEN

1

Covidhotel

“Onze regio deed als allereerste een grote covidinzet. Ook hebben we een zorghotel opgezet. De impact van corona op onze vrijwilligers was groot, want hoe beschermden we onze mensen tegen besmetting? Er was nog weinig bekend en een enorm tekort aan beschermingsmiddelen. Dat bracht veel onzekerheid en paniek met zich mee. De nazorg voor vrijwilligers hebben wij hier ook ontwikkeld. We hadden te maken met stervende patiënten die geen bezoek konden ontvangen. Onze vrijwilligers hielden hun hand vast.”

2

Watersnood

“De Maas is onze grootste vriend en grootste vijand gebleken. De watersnood in juli 2021 was emotioneel. We kregen van andere Rode Kruis-districten uit heel het land hulp. Dat was fijn, maar we merkten ook dat er weinig afstemming was en lokale medewerkers zich soms gepasseerd voelden. De opschaling was natuurlijk fijn, maar er kwamen soms vragen als ‘Waar ligt dat dorp?’, terwijl wij die kennis gewoon paraat hebben.”

3

Vluchtelingenopvang

Behalve inzetten bij evenementen houden we ons bezig met de vluchtelingenopvang. We vinden dat vluchtelingen humaan moeten worden opgevangen, dus met een eigen bed, structuur, geborgenheid en vastigheid, waarbij ze niet steeds naar een andere locatie worden gebracht. We beheren drie locaties. Het is mooi om te zien dat de vluchtelingen die daar wonen soms bij ons als evenementenhulpverlener aan de slag gaan.”

Chris Baltussen is in het dagelijks leven directeur-bestuurder van de Antidiscriminatievoorziening (ADV) in Limburg. Deze organisatie behandelt meldingen van discriminatie op basis van geloof, sekse, huidskleur, afkomst of seksuele geaardheid. Voor die tijd was hij tien jaar directeur bij Vluchtelingenwerk Limburg. Hij maakt tijd vrij voor zijn vrijwillige functie bij het Rode Kruis omdat hij graag maatschappelijk betrokken is.

Baltussen geeft het stokje voor deze rubriek over aan Lars Carree, districtsvoorzitter van Flevoland.

Voorzitter Chris Baltussen

DE CIJFERS

300

vrijwilligers

47

gemiddelde leeftijd

87

Schatting oudste vrijwilliger

Koningspaar bezoekt watersnoodramp in Limburg