Mis dit niet!

Leestijd 5 minuten

Lees in dit eindejaarsnummer alles wat je niet mag missen. Van eindejaarskaarten en evenementen tot een nieuwe hulplijn.

1

Eindejaarskaarten bestel je nu

Wil je zelf of namens jouw Rode Kruis-district, -locatie of -activiteit een eindejaarskaart sturen? Maak dan gebruik van de speciaal voor het Rode Kruis ontwikkelde eindejaarskaarten. Deze kaarten vind je in de communicatietoolkit op intranet onder de kop ‘communicatiematerialen’ en op de groupportal van het Rode Kruis. Via deze link bestel je met één druk op de knop jouw eindejaarskaarten. Een kaartje sturen is altijd een mooi gebaar.

2

Ledenraad

We zijn op zoek naar nieuwe kandidaten voor de ledenraad en jij kunt je aanmelden. Ben je vrijwilliger of lid van het Rode Kruis? Ken je de hulpverlening van het Rode Kruis als geen ander? En wil je meedenken en -beslissen? Dan zoeken we jou! De ledenraad beslist over de strategie van het Rode Kruis, stelt de statuten vast, keurt de jaarrekening goed en benoemt het bestuur. Wil jij je kandidaat stellen of meer weten over deze functie? Kijk dan snel op de Intranet pagina.

3

Eindejaarsvideo, een terugblik op 2023

2023: een jaar vol nood, maar ook een jaar vol hulp. Het afgelopen jaar heeft het Rode Kruis zich opnieuw massaal ingezet voor de meest kwetsbare mensen. Nationaal, maar ook internationaal. Waar heb jij je allemaal voor ingezet het afgelopen jaar? Ook kregen dit jaar een aantal vrijwilligers hun Medaille van Verdienste. Kortom, een jaar vol verschillende elementen. De eindejaarsvideo geeft een terugblik van 2023. Jaaroverzicht 2023 Rode Kruis (youtube.com)

4

Oproep Jongeren enqûete IH

In oktober 2024 is de Internationale Conferentie van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan. Vanuit verschillende landen zal er een jongerenafvaardiging aanwezig zijn bij deze conferentie. Onze Nationale Jongerencommissie representeert het Nederlandse Rode Kruis Jongerennetwerk. Ter voorbereiding op deze conferentie, heeft de Nationale Jongerencommissie een enquête opgesteld. Hiermee willen ze graag de prioriteiten van de Nederlandse jongeren peilen. Ben je niet ouder dan 30 jaar? Dan kunnen we jouw input goed gebruiken. Aan de hand van deze enquête onderzoekt de Jongerencommissie welke onderwerpen extra onder de aandacht moeten komen. Laat van je horen, want de Jongerencommissie vertegenwoordigt graag jouw stem! Geef jij je mening door? Hier vind je de enquête.

5

Nieuwe focus: participeren en activeren

Menswaardige opvang en de noden en behoeften van de persoon die bescherming vraagt centraal stellen. Dat is de nieuwe focus van het programma Opvang van het Rode Kruis. De nadruk ligt op participeren en activeren. In plaats van iemand te zien als een nummer in het asielproces of een hulpbehoevende vluchteling zetten wij de mens centraal. Wie zijn ze, wat kunnen ze en wat willen ze? Dit doen we op verschillende gebieden en tijdens diverse activiteiten, zoals een voetbalwedstrijd, de Dam tot Damloop en cultuuruitwisseling tussen buurten en bewoners van de opvang. Meer weten? Bekijk dan deze video’s. Voetbaltoernooi,  Dam tot Damloop, ontmoet elkaar

 

6

Eén uniek nummer voor de WhatsApp Hulplijn

Er waren verschillende hulplijnen voor Oekraïne, anderstaligen en ongedocumenteerden. Sinds 4 december jl. zijn deze samengevoegd tot één WhatsApp Hulplijn. Hiervoor is een nieuw nummer: +31 97010286964. Door het samengaan van de Hulplijnen is het voor onze doelgroep makkelijker en duidelijker hoe ze contact met ons kunnen opnemen. Mensen die contact zoeken via het oude nummer worden automatisch doorverwezen naar het nieuwe nummer.

7

Helpdesk in 2023

Het afgelopen jaar werd het Rode Kruis via de helpdesk benaderd door meer dan 8.000 mensen. Bij de helpdesk kan iedereen terecht voor vragen over het hulpaanbod van het Rode Kruis in Nederland. Met deze ondersteuning hebben hulpvragers een betere toegang tot de basislevensbehoeften. 80% van degenen die zich meldden bij de helpdesk kwamen uit Oekraïne. In 62% van de gesprekken konden we mensen helpen bij hun vraag. 43% verwezen we door naar hulpverlening die het Rode Kruis biedt of naar andere partijen. De meeste vragen gingen over onderdak, voedselvouchers en medische zorg.