Leestijd 5 minuten

2023: hét jaar met recordcijfers

Dit jaar was een recordjaar als het gaat om situaties die in cijfers zijn uit te drukken. Nationaal, maar ook internationaal. Tal van rampen en conflicten troffen verschillende landen. In 11 maanden tijd heeft het Rode Kruis al voor 138 rampen geld opgehaald. Ook op de Cariben en in Nederland is in 2023 heel veel tijd in de hulpverlening gestoken.  

+38.000

MENSEN ONDERSTEUND MET VOEDSEL

We hebben in 2023 147.787 fysieke voedselkaarten en 25.451 digitale voedselkaarten uitgedeeld. Gemiddeld geven we per maand 2.588 digitale kaarten en 14.716 fysieke kaarten uit. Daarmee kunnen we iedere maand bijna 18.000 mensen helpen. 1.350 kinderen ontvingen een Ontbijttas. Daarnaast doen op dit moment 20.185 leerlingen van de basis- en middelbare school mee aan het Programma Schoolmaaltijden. 88% van hun ouders zegt dat deze kinderen nu wel elke dag groente en fruit kunnen eten. 62% geeft aan dat hun kinderen door het programma drie maaltijden per dag kunnen gebruiken.

200

MENSEN OVEREIND GEHOLPEN NA VALINCIDENT

Van maart tot en met half augustus liep de pilot ‘Direct inzetbaar Rode Kruis’ (DiRK). Meldingen van valincidenten komen bij de meldkamer van het Rode Kruis terecht. Een melding wordt vervolgens doorgezet naar een team dat de gevallen persoon overeind kan helpen en daarna comfortabel achterlaat. In deze periode werden 200 mensen na een val overeind geholpen. In 22 gevallen was het nodig om extra hulp in te roepen, bijvoorbeeld van de ambulance, brandweer, politie of een huisarts. 

440.000

UREN  HULP VERLEEND

Dit jaar verleende het Rode Kruis ongeveer 280.000 uren vrijwillige hulp en 160.000 uur betaald. Bij 36% van de vrijwillige uren waren we aanwezig bij evenementen. Alle betaalde uren zijn verleend in de hulpverlening bij opvanglocaties voor asielzoekers of vluchtelingen uit Oekraïne en bij de Humanitaire Servicepunten. 

390

MENSEN UIT OEKRAÏNE GEMATCHT AAN GASTGEZINNEN

Het Rode Kruis werkt samen met onder andere Vluchtelingenwerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBNB om de opvang van Oekraïners bij gastgezinnen mogelijk te maken. 92% van de gasten en 79% van de hosts voelden zich ondersteund tijdens het matchingsproces. 55% van de koppelingen kreeg een verlenging. Sinds september bouwt deze particuliere opvang af. Er worden geen nieuwe matches meer gemaakt. In totaal zijn er vanaf 2022 tot eind oktober 2023 3.449 mensen bij gastgezinnen opgevangen.

110.000

MENSEN GOED VOORBEREID OP NOODSITUATIES

We hebben onder andere 1.177 basisschoolkinderen geleerd om 112 te bellen als dat nodig is. Ook kregen ze informatie over risico’s van overstromingen. Rond 2.000 ouderen hebben deelgenomen aan een Goed voorbereid workshop. 4.352 mensen kregen voorlichting over noodsituaties, persoonlijk noodplan of over EHBO. 367 ouderen maken deel uit van een contactcirkel. De deelnemers hebben daardoor een groter vangnet en blijven in een noodsituatie niet onopgemerkt, waardoor er sneller hulp kan worden ingeschakeld als iemand niet in staat is zelf alarm te slaan.

138

RAMPEN WAAR HET RODE KRUIS GELD VOOR OPHAALDE

Dit jaar werd opnieuw duidelijk hoe hard het Nederlandse Rode Kruis ook buiten Nederland nodig is. Nog nooit waren er zoveel crises in 1 jaar. Tot eind november waren er 138 rampen waar het Rode Kruis geld voor ophaalde. Voor 7 grote rampen is méér dan 15 miljoen euro nodig om alle getroffenen noodhulp te verlenen. Er waren 5 rampen in 5 weken tijd: de aardbeving in Marokko, de overstroming in Libië, de vluchtelingenstroom naar Armenië, de aardbeving in Afghanistan en het conflict in Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever. Gemiddeld signaleerde het Rode Kruis dit jaar wereldwijd 1 ramp per 2,5 dag!

+400

MENSEN ONDERSTEUND EN VOORGELICHT OVER MENSENHANDEL

Het Rode Kruis geeft preventieve trainingen en workshops aan mensen die risico lopen op mensenhandel en aan professionals en vrijwilligers die met deze doelgroep werken. Zo waren er 14 workshops voor in totaal 154 migranten. Aan 25 trainingen namen 219 hulpverleners deel. 39 mensen ontvingen juridische ondersteuning.

4.117

INDIVIDUEN BEREIKT MET HET PROGRAMMA SEP OP DE CARIBEN

In 2023 waren we nog steeds hard aan de slag met het Social Economic Program (SEP) op de Cariben. Dit programma is de opvolger van het Nationaal Actieplan en loopt vanaf juli 2022. Met het SEP hebben we tot eind oktober 2023 al 4.117 individuen bereikt met onze hulp. Ze zijn onderdeel van 1.432 verschillende huishoudens op de eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao. Het gaat om hulp in de vorm van boodschappenkaarten, hygiënepakketten, tegemoetkoming huur- en nutsvoorzieningen, tegemoetkoming schoolkosten, vergoeding medische kosten en veel meer.

3.800.000

MENSEN BEREIKT INTERNATIONAAL

Het Nederlandse Rode Kruis werkt intensief samen met twaalf zusterverenigingen: Haïti, de Filipijnen, Libanon, de Bezette Palestijnse Gebieden, Ivoorkust, Centraal-Afrikaanse Republiek, Zambia, Ethiopië, Soedan, Zuid-Soedan, Oeganda en Mali. Naast de samenwerking met deze zusterverenigingen werkt het Nederlandse Rode Kruis ook multilateraal, dat wil zeggen met andere landen of organisaties. Sinds 2023 werkt het Nederlandse Rode Kruis bilateraal – dat houdt in met één andere partij – aan iets meer dan 160 projecten waarbij zij 3.8 miljoen mensen proberen te bereiken.

22

EXTRA EHBO-INSTRUCTEURS OP DE CARIBEN

Ook op het gebied van EHBO waren we op de Cariben dit jaar heel actief. In mei, juli en oktober organiseerde het Rode Kruis trainingen voor EHBO-instructeur en opfriscursussen voor de vrijwilligers en instructeurs. Hiermee is de EHBO-capaciteit van de eilanden toegenomen, er zijn nu 22 instructeurs. Dat is veel meer dan voorgaande jaren en dit willen we de komende tijd heel graag voortzetten.

De cijfers gaan over de periode van 1 januari tot en met eind oktober 2023, tenzij anders vermeld in de uitleg.