Maart 2020

Juni 2020

December 2020

April 2021

juli 2021

oktober 2021

december 2021

april 2022

juli 2022

oktober 2022

december 2022

april 2023

Juli 2023

oktober 2023

december 2023

april 2024

juli 2024

Leestijd 5 minuten

Is leeftijd maar een getal?

Binnen het Rode Kruis zijn er veel jongeren actief in diverse jongerenfuncties. Van de studentendesk tot coördinator bike-team en van de Nationale Jongerencommissie tot een zetel in de ledenraad. Vertegenwoordigers van de jonge generatie vertellen over hun vrijwilligerswerk, eventuele vooroordelen en dromen die ze hebben voor de organisatie.  

Aan tafel zitten Duco Schoordijk (21), coördinator bike-team Gelderland-IJsselland, Ardin Boer (20), vrijwilligerscoördinator studentendesk Zeeland, Anne Schmitz (28), evenementenhulpverlener en commissielid Internationale Hulp en relaties van de Nationale Jongerencommissie (NJC) en Aafke de Leeuw (28), landelijk adviseur jongeren. Al snel in het gesprek worden het belang en de complexiteit van de jongerenfuncties bij het Rode Kruis duidelijk. Net als de wens om het jongerennetwerk te versterken. 

 

Handen uit de mouwen

Ardin: “Voor mij was de reden om bij het Rode Kruis te gaan simpel. Ik wil de wereld een beetje beter maken en anderen helpen. Dit argument noemen ook veel andere jongeren die actief zijn voor onze studentendesk.” Anne: “Je krijgt veel mee van wat er in de wereld speelt. Wat ik fijn vind bij het Rode Kruis is dat je kan helpen bij jou in de buurt. Daardoor wordt het makkelijker gemaakt om de wereld kleinschalig te veranderen.” “Daarnaast kan je laagdrempelig en op diverse manieren helpen. Vanaf je bureau in een bestuur tot letterlijk met handschoenen aan in het veld tijdens de hulpverlening,” vult Duco aan.

Ardin:

“Ik wil de wereld een beetje beter maken en anderen helpen”

De jongeren zijn benieuwd naar elkaars functies. Anne: “Voor de NJC ben ik namens Nederland betrokken bij het Europese netwerk. Vertegenwoordigers uit Europa en Centraal-Azië komen bij elkaar tijdens vergaderingen of online werkgroepen. Daar werken we aan de uitdaging hoe we als Rode Kruis ons jongerennetwerk in verschillende landen kunnen versterken. Door het uitwisselen van informatie komen we er achter wat wel en niet werkt.” Ardin licht zijn rol toe: “Ik ben binnen de studentendesk Zeeland het aanspreekpunt van de vrijwilligers. Ik regel dat elke activiteit voldoende vrijwilligers heeft, maar ook dat iedereen een activiteit krijgt. Ook zorg ik ervoor dat iedereen de juiste informatie ontvangt.” Duco: “Naast mijn taak als coördinator bike-team probeer ik in ons district zoveel mogelijk jongeren een functie te laten doen die bij hen past. Ik wil ze echt stimuleren. Soms is het ook nodig om de jongeren te verdedigen.” “Mijn werk is meer achter de schermen,” stelt Aafke. “Ik hou me onder andere bezig met het adviseren van de organisatie, waarom we de wensen en behoeften van jongeren moeten erkennen en hoe we hen kunnen betrekken. Dit doe ik samen met collega’s middels het IFRC jongerenbeleid en een jongerenstrategie.”

Duco:

“Het gaat niet om iemands leeftijd. Laten we elkaar daar niet op afrekenen.”

Naast studie of werk

Aafke: “Afgelopen jaar heb ik veel jongeren gesproken en ik vind het knap hoe ze hun vrijwilligerswerk combineren met hun studie en/of werk.” Ook Duco, Ardin en Anne studeren naast hun vrijwilligerswerk. “Op sommige momenten in het semester is het makkelijker dan op andere om vrijwilligerswerk te doen. Tijdens examens is het lastiger. Mijn huiswerk plan ik soms om vergaderingen en activiteiten heen,” vertelt Ardin. Duco: “Momenteel loop ik stage, daarom heb ik het nu extra druk. Diensten plan ik in zodra dat mogelijk is.” “Mijn ervaring is dat er samen met je wordt gekeken naar je wensen en de eisen van een functie, zodat je iets vindt dat bij je past. Binnen de NJC is iedereen heel begripvol als je aangeeft dat je het op dat moment druk hebt. Zij herkennen dat, omdat ze ook nog studeren,” vertelt Anne.

 

Jong en ervaren

Tijdens het gesprek wordt duidelijk dat een goede mix van jonge en meer ervaren vrijwilligers tijdens een inzet belangrijk is. “Als je alleen maar met 18-jarigen bent en de shit breekt uit wil je dat er ook vrijwilligers zijn met meer ervaring,” zegt Duco. Anne: “Ik sluit me daarbij aan. Niet dat ik mijn eigen vaardigheden in twijfel trek, maar ervaren vrijwilligers staan vaak steviger in hun schoenen.” Duco: “Uiteindelijk is het ook een kwestie van mindset. Ik werkte laatst op een evenement met een meneer van zeventig, die bikete mij er op sommige stukken gewoon uit. Het gaat niet om iemands leeftijd. Laten we elkaar daar niet op afrekenen. Het wordt pas een probleem wanneer mensen je niet serieus nemen, omdat je geen 20 jaar ervaring hebt.”

Uit het behoefteonderzoek van jongeren blijkt dat zij niet alleen van elkaar willen leren, maar juist ook van ervaren vrijwilligers. Aafke vertelt hier meer over: “Het is belangrijk om de perspectieven, het ongeremde enthousiasme en de creativiteit van de jongeren te omarmen in de organisatie. Het is een energie van grote waarde die niet onderschat moet worden.”

Aafke:

“Omarm het ongeremde enthousiasme en de creativiteit van jongeren”

Rode vriendengroepen

Binnen het Rode Kruis ontstaan ook vriendschappen. Duco: “Inmiddels is er ook bij ons een vriendengroep ontstaan. We kennen elkaar van inzetten en de Nationale Jongerendag. Buiten diensttijd zitten we soms op een terrasje of bellen we elkaar. Die contacten groeien, dat is heel waardevol.” 

Met de jongerenstrategie wordt gewerkt aan het jongerennetwerk, onder andere om meer vriendschappen te stimuleren, zoals in het district van Duco. “Een eerste zetje is belangrijk, zoals een Jongerendag,” zegt Anne. “Uiteindelijk moet het zichzelf vormen. Als het te veel gestuurd wordt, kan het ongemakkelijk voelen.” Ardin: “Ik denk dat het daarnaast ook leuk is om een sterkere connectie te hebben met de jonge beroepskrachten. Wellicht kunnen we in de toekomst meer met hen samenwerken.”

Anne:

“Een eerste zetje is belangrijk, zoals een Jongerendag.”

Dromen voor de toekomst

Duco ervaart dat het Rode Kruis steeds meer een samenwerkende organisatie wordt in plaats van een hiërarchische. “Vroeger moest je je strepen verdienen om een functie te doen. Dat hoeft nu gelukkig niet meer. Jongeren krijgen ook steeds meer hun plek.” “Mijn wens is om meer te betekenen voor de organisatie,” geeft Ardin aan. “Doorgroeien naar een hogere positie bijvoorbeeld. Maar dan wil ik wel eerst klaar zijn met mijn studie en meer tijd hebben.” “Wat ik hoop, is dat de informatie-uitwisseling makkelijker wordt, zodat jongeren zien welke mogelijkheden er binnen het Rode Kruis allemaal zijn,” aldus Anne. Duco: “Ik wil graag inzetcoördinator worden en verder gaan bij de Medische Dienst.” “Uiteindelijk moet het betrekken van jongeren op alle plekken in de organisatie vanzelfsprekend zijn. We hebben al mooie stappen gezet, maar er is nog werk aan de winkel,” stelt Aafke. 

 

Is leeftijd maar een getal?

Of leeftijd nou een getal is of niet? Hoe oud je ook bent, het maakt niet uit. Jong, oud en alles daar tussenin heeft elkaar nodig in de hulpverlening. Het enthousiasme en de frisse blik van jongeren zijn onmisbaar. En ze willen graag leren van ervaren vrijwilligers, zo blijkt uit dit gesprek. Samen zijn we het Rode Kruis. 

 

Meer weten?

Binnen het Rode Kruis zijn er veel vrijwillige jongerenfuncties. Van studentendesk tot de NJC, als trainee jongerenbestuurder in het districtsbestuur, een zetel binnen de ledenraad of een jongere positie in het verenigingsbestuur en natuurlijk bij Evenementenhulp, Bevolkingszorg, Educatie of het jongerenproject: de podcast mentale gezondheid. Wil je meer weten? Bekijk dan de website, de Jongeren Instagrampagina of mail naar jongerencommissie@rodekruis.nl