Maart 2020

Juni 2020

December 2020

April 2021

juli 2021

oktober 2021

december 2021

april 2022

juli 2022

oktober 2022

december 2022

april 2023

Juli 2023

oktober 2023

december 2023

april 2024

Leestijd 5 minuten

Amsterdam-Amstelland

Het district Amsterdam-Amstelland beslaat een divers gebied. Naast de hoofdstad Amsterdam omvat het ook kleinere gemeenten als Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Weesp. Door de diversiteit van de bewoners van Amsterdam en de rest van het district heeft het Rode Kruis een goed zicht op veranderende noden in de samenleving. Het is niet verwonderlijk dat Amsterdam-Amstelland ‘de kraamkamer’ van verschillende nieuwe programma's is.  

Leestijd 5 minuten

Altijd in beweging

Jerry Straub is sinds 2018 bestuursvoorzitter van district Amsterdam-Amstelland. Ruim 500 vrijwilligers, 13.000 Ready2Helpers en het beroepsteam verzetten hier ontzettend veel werk. “Vrijwilligers springen om 4 uur 's nachts hun bed uit om in actie te komen voor mensen in nood. Ze staan altijd voor anderen klaar - een geweldige mentaliteit. Daar ben ik enorm trots op.” 

 

Wat maakt Amsterdam-Amstelland een bijzonder district? 

“Als geboren en getogen Amsterdammer heb ik het district van dichtbij zien veranderen en ontwikkelen. Een stad, maar ook een district in beweging. Amsterdam, nu een metropool met een miljoen inwoners, is enorm gegroeid en divers geworden. Er gebeurt veel moois. Al zie je helaas ook veel leed, zeker de laatste jaren. Er is een enorme verschuiving in de noden. De sociale verschillen worden groter. Kinderen gaan zonder ontbijt naar school. Mensen weten de weg naar zorg niet te vinden. De vluchtelingenstroom neemt toe. Het is belangrijk dat we de mensen helpen, maar dat kunnen we niet alleen. Daarom ben ik ontzettend trots op alle samenwerkingspartners waarmee we heel nauw samenwerken. De voedselpartners, de sociale organisaties, de lokale fondsen en de gemeenten. Samen maken we ons sterk voor de mensen die buiten de boot vallen of minder zichtbaar zijn. We kunnen die hulp alleen maar bieden door de onvoorwaardelijke inzet van alle vrijwilligers in het district. Zij zijn het kloppende hart van onze hulp. We zijn een vrijwilligersorganisatie en vinden het welbevinden, de instroom en het behoud van vrijwilligers heel belangrijk. Dat moet hoog op de agenda blijven staan. En misschien leuk om te vermelden: het toezichthoudend bestuur van Amsterdam-Amstelland bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.”

 

Hoe verloopt de samenwerking tussen de centrale organisatie en het district?

“In het verleden verliep de samenwerking niet altijd soepel, maar dat is de afgelopen jaren enorm verbeterd. Dat heeft te maken met het creëren van begrip, elkaar opzoeken en in gesprek blijven. We hebben elkaar nodig, het is yin en yang. Uiteindelijk hebben de centrale organisatie en de districten hetzelfde doel: de beste noodhulp verlenen. Daar moeten we elkaar op uitdagen, keuzes maken en eerlijk zijn. Dat gaat steeds beter.”

Inzet Ready2Help studentendesk Amsterdam | Oefening bevolkingszorg en noodhulpteam

Hoe laat het district aan vrijwilligers zien dat hun inzet wordt gewaardeerd?  

“Uiteraard hebben we contactmomenten die vrijwilligers uit de verschillende districten zullen herkennen. We organiseren vrijwilligersbijeenkomsten, een zomer- en nieuwjaarsborrel en kennissessies. We reiken erkenningen uit aan vrijwilligers voor hun jarenlange trouwe dienst en zorgen af en toe voor een leuke kaart of attentie. Dat is mooi, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om meer dan dat: in verbinding staan met elkaar. Gezien worden. Het geven van aandacht en het creëren van een fijne omgeving waarin we samenwerken. Daarover moeten we continu met elkaar in gesprek blijven. Wat is ervoor nodig om je onderdeel te voelen van dit team of deze inzet? Wanneer voel je je gezien? Zit dat in het contact met je teamleider of hecht je waarde aan andere dingen? Wat gaat er goed en wat kan er beter? Zeker in deze tijd is het belangrijk om daarover met elkaar in gesprek te blijven. Alleen samen kunnen we het verschil maken.”

 

Kun je een voorbeeld noemen waaruit blijkt dat het district het afgelopen jaar tot bloei is gekomen? 

“We hebben de laatste jaren meer zicht gekregen op de mensen die voorheen minder in beeld waren. Vluchtelingen die niet weten waar ze terecht kunnen of wat hun rechten zijn, mensen die psychosociale hulp of een steuntje in de rug nodig hebben of kwetsbare personen zonder dak boven hun hoofd. Voor deze mensen hebben we diverse programma’s ontwikkeld. Denk aan ons Humanitaire Servicepunt. Dat is een neutrale, goed vindbare en veilige plek waar we vluchtelingen en migranten welkom heten. Daar worden ze doorverwezen naar andere vormen van hulpverlening, die anders minder goed vindbaar of toegankelijk voor hen zijn. Maar ook psychosociale ondersteuning die we bieden aan vluchtelingen op onze opvanglocaties. Of de humanitaire helpdesks waar mensen met of zonder papieren terechtkunnen voor hulp of een warme doorverwijzing naar één van onze partners in de stad en het district.”

“Al deze hulp kunnen we alleen realiseren door de flexibiliteit en enorme inzet van al onze vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat we snel kunnen opschalen als de nood hoog is, zoals we de afgelopen jaren hebben gezien bij de verschillende crises.”
 

TOP 3 INZETTEN/ACTIVITEITEN

1

Evenementenhulp

“Met onze evenementenhulpverleners zorgden we in 2023 bij 95 evenementen met 2.100 (zelf)zorgcontacten voor de veiligheid van de aanwezigen. We zijn actief bij kleine én grote evenementen, waaronder Koningsdag en de Amsterdam Marathon waar respectievelijk 80 en 200 vrijwilligers aan de slag waren.”

2

Voedsel

“In 2023 deelden we ruim 81.000 boodschappenkaarten uit via onze 24 voedselpartners in Amsterdam. Daarnaast bereikten we 3.400 kinderen met onze programma’s voor schoolmaaltijden.”

3

Ondersteuning ongedocumenteerde migranten

“In 2023 draaiden we bij 8 helpdesklocaties draaiden we met 20 vrijwilligers bijna 150 diensten. Daar werden 480 vragen van hulpvragers behandeld.”   

Als kind keek Jerry Straub (64) graag naar de ‘Thunderbirds’, een Britse televisieserie over vijf broers die lid waren van ‘International Rescue’, een geheime organisatie die overal ter wereld bij rampen in actie komt. Misschien is het zaadje toen geplant. Sinds 2018 is hij districtsvoorzitter voor Amsterdam-Amstelland. Jerry is van oorsprong arbeids- en organisatiepsycholoog. Hij is getrouwd, woont in Amsterdam en heeft een dochter (29) en zoon (25). Jerry geeft het stokje graag door aan Bettina de Jong, bestuursvoorzitter van het district Friesland.
 

Wil je meer lezen over de werkzaamheden van dit district, kijk dan hier
Instagram | Facebook

Districtsvoorzitter Jerry Straub van Amsterdam-Amstelland

LEUK OM TE WETEN

520

vrijwilligers

 

30%

van de vrijwilligers is jonger dan 30 jaar

90 jaar

leeftijd van de oudste vrijwilliger in Amsterdam-Amstelland