Maart 2020

Juni 2020

December 2020

April 2021

juli 2021

oktober 2021

december 2021

april 2022

juli 2022

oktober 2022

december 2022

april 2023

Juli 2023

oktober 2023

december 2023

april 2024

Leestijd 5 minuten

De ketting van Evenementenhulp

“Na 15 kilometer is mijn zoon uit de Amsterdam Marathon gehaald. Hij had een heatstroke. Door de oplettendheid en het adequaat handelen van de mensen van het Rode Kruis is erger voorkomen.” Dit schreef een dankbare moeder aan het Rode Kruis, nadat evenementenhulpverleners haar zoon hadden gered. Een praktijkvoorbeeld dat de verschillende schakels van Evenementenhulp laat zien. 

De gesprekspartners vandaag zijn Teun Pilon, locatiecoördinator Evenementenhulp in district Groningen, Roel Priems, districtscoördinator Evenementenhulp in Brabant-Noord, Annelin Kuijters, coördinator Hulpverlening Twente en Lianne Schut, productmanager Evenementenhulpverlening vanuit het verenigingskantoor.
Hoe breed hun werkgebied is, wordt in het gesprek gelijk duidelijk. “Evenementenhulp omvat alle planbare hulp van het Rode Kruis,” vertelt Roel. “Soms krijg je als vrijwilliger in de ochtend een aanvraag en moet je er ’s avonds zijn,” vult Teun aan. Lianne: “We bieden EHBO op diverse evenementen. Hulpvragers krijgen verantwoorde hulp, wat inhoudt dat letsel efficiënt en effectief wordt behandeld door aanwezige EHBO-verleners van het Rode Kruis.”  

Roel:

“Evenementenhulp omvat alle planbare hulp van het Rode Kruis”

Aanvragen

Er gaat een hele reis vooraf aan de inzet op een evenement. Dit proces is bij elk district anders ingericht. Bij veel districten komen aanvragen lokaal binnen. Annelin: “Het is een bewuste keuze om de regie bij de locatie neer te leggen.” “De meeste locatiecoördinatoren hebben veel ervaring, doordat zij al jaren deze rol vervullen,” vult Lianne aan. Ook in Brabant-Noord komen de aanvragen bij de locatiecoördinator binnen. Districtscoördinator Roel: “Alle inzetten waarbij minder dan acht vrijwilligers nodig zijn, organiseert de locatiecoördinator zelf. Bij grotere evenementen stellen we een projectgroep samen.” Teun: “In Groningen hebben we een evenementenbureau waar alle aanvragen binnenkomen voor het hele district. Evenementen waar meer dan vier vrijwilligers nodig zijn, worden doorgestuurd naar onze locatiecoördinator. Onderling werken de locatiecoördinatoren veel samen. Zo helpen we elkaar. Ook met de opdrachtgever werk je samen om een prachtig evenement neer te zetten. Ze hebben ons nodig en wij hebben hen nodig.” 
“We zitten aan tafel met diverse partijen,” vult Roel aan. “Denk aan de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en de gemeente. Voorafgaand aan een evenement maken we samen met de organisatie een zorgplan.”

Teun:

“Zij hebben ons nodig en wij hebben hen nodig”

Iedereen betrokken

De hele vereniging is betrokken bij Evenementenhulp. Annelin: “Het werkgebied is zo breed: bike-teams, verbindingsdienst, logistiek, medische dienst, locatie- en districtscoördinatoren, districtsmanagers en productmanagers.” “We doen het als Rode Kruis echt samen,” vertelt Lianne. Ook districten trekken onderling samen op. Teun: “Vanuit Groningen werken we veel samen met Drenthe, onder andere met het bike-team. Als Drenthe mensen nodig heeft, gaan we daarheen en andersom.” 

 

Dag van het evenement

Na de voorbereiding is het tijd voor het evenement zelf. Roel: “Eerst komen mensen van de logistiek de materialen brengen, gevolgd door de Verbindingsdienst. Later komen de hulpverleners. Ze worden gebrieft door de teamleider.” Bij deze briefing wordt duidelijk wat voor evenement het is en met welke letsels er rekening moet worden gehouden. Roel: “We hopen natuurlijk op een leuke en gezellige dag, maar als er iets gebeurt, dan zijn we er klaar voor.” Afhankelijk van het type evenement is er een teamleider, inzetleider of locatie- of districtscoördinator aanwezig. Teun: “In Groningen hebben de locatie- en districtscoördinator piketdienst als zij niet fysiek aanwezig zijn op een evenement. Dat houdt in dat we altijd telefonisch bereikbaar zijn als er een evenement draait.”

 

Hele jaar evenementenseizoen

Van een afgebakend evenementenseizoen is geen sprake meer. Roel: “Nederland is echt een evenementenland. Er zijn vrijwel wekelijks grote activiteiten. Zo loopt het betaald voetbal bijna het hele jaar door. Alleen tussen eind december en eind januari is het iets rustiger.” “Daar ligt ook meteen de uitdaging,” licht Annelin toe. “Soms is de evenementenagenda best een puzzel. We moeten zorgen voor een match tussen de evenementen en de behoeftes en kwaliteiten van onze vrijwilligers.” 

Annelin:

“De evenementenagenda is best een puzzel”

Wat we doen, doen we goed

Annelin: “Soms is het lastig om ‘nee’ te zeggen tegen een aanvraag. Zeker als iets al jaren gedaan wordt.” Teun: “Je hebt ook evenementen die niet alleen in het district zijn, maar ook landelijk. Als één district ‘nee’ zegt, dan kan dat als een olievlek doorwerken in andere districten.” Het waarborgen van de kwaliteit is het belangrijkste. “Wat we doen, doen we goed,” zegt Lianne. Roel: “Als de organisatie geen goede EHBO-ruimte beschikbaar stelt, moeten we een evenement soms weigeren.”

De twee productmanagers, Wim Scheper en Lianne Schut, zijn verantwoordelijk voor al het beleid rond Evenementenhulp. Zij zorgen ervoor dat alle hulpverleners kwalitatief goede hulp kunnen bieden. Lianne: “We stellen kaders waarbinnen de Evenementenhulp uitgevoerd moet worden. Daarin hebben we te maken met wet- en regelgeving, zoals de EHBO-richtlijnen en de Veldnorm. Ik ben me ervan bewust dat ik niet in het veld sta en dat we niet vanaf ons bureau beleid kunnen schrijven. Daarom gebruiken we de input van de coördinatoren Hulpverlening en de districts- en locatiecoördinatoren. Zij zijn onze adviseurs. Bij hen checken we regelmatig of wat we bedacht hebben ook werkt in het veld. Alleen dan heeft beleid kans van slagen. Daarnaast bezoeken we regelmatig evenementen en districten. Dat is noodzakelijk en tegelijk hartstikke leuk.” 

Lianne:

“Ik ben me ervan bewust dat we vanaf ons bureau geen beleid kunnen schrijven”  

Mooiste evenementen

Teun: “4Mijl is voor mij het mooiste evenement. Het is strak georganiseerd. Met name de samenwerking, saamhorigheid en gezelligheid zijn geweldig. Het is echt een feestje!” “Mijn favoriet is Jazz in Duketown,” stelt Roel. “Het speelt zich af in de gehele binnenstad van Den Bosch. Overal in de stad staan dan podia. “In Twente hebben we de Military in Boekelo,” vertelt Annelin. “Daar blijf ik me over verbazen. Als we klaar zijn met de ene editie zijn we alweer bezig met de voorbereidingen voor de volgende. Ik krijg ook terug dat hulpverleners veel voldoening halen uit kleinere evenementen. Bijvoorbeeld als een lokale benefietavond toch door kan gaan dankzij twee Rode Kruis-vrijwilligers die de EHBO verzorgen.”